Nowe zawody w szkolnictwie branżowym

Dodano: 03.02.2021 / Sekcja:

Minister Edukacji i Nauki podpisał odpowiednie rozporządzenie, na mocy którego do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, wprowadzono 4 nowe zawody: Technik dekarstwa, Technik stylista, Technik robotyk i Podolog. Wprowadzenie nowych zawodów do klasyfikacji to odpowiedź na potrzeby rynku pracy.

Pracodawcy wielu branż zawodowych, co jakis czas zgłaszają ministrom właściwym do spraw gospodarki czy danej branży, a te przekazują resortowi edukacji, konieczność otwierania nowych lub wzmocnienia promocyjnego, brakujących na rynku pracy zawodów. Wprowadzenie powyższych, to efekt m.in. tego typu działań.
„Polskie Stowarzyszenie Dekarzy” wystapiło z propozycją wprowadzenia nowego zawodu, wskazując na niedobór pracowników w branży dekarskiej, w tym wykwalifikowanej kadry średniego szczebla technicznego na poziomie kierowniczym. Warto wiedzieć, że dotychczasowa ścieżka edukacyjna po zakończeniu kształcenia w zawodzie Dekarz, była zamknięta. Technik dekarstwa jest więc również doskonałą propozycją dla tych, którzy chcą pozostać w zawodzie, ale pragną podnieść swoje kwalifikacje, niekoniecznie kończąc studia wyższe. Kształcenie w zawodzie Technik dekarstwa, odbywać się będzie nadal w branży budowlanej i realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia - na „podbudowie” zawodu Dekarz.
Stale rosnący deficyt wykwalifikowanej kadry o umiejętnościach w branży modowej, spowodował, że ministerstwo edukacji zdecydowało się wprowadzić zawód Technik stylista.  - Wpisanie nowego zawodu poparte zostało pozytywną opinią organizacji pracodawców „Pracodawcy Pomorza” oraz „Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów” - czytamy na stronie ministerstwa - W zawodzie tym będzie można kształcić się w technikum oraz branżowej szkole II stopnia - na „podbudowie” zawodu Krawiec.
W branży elektroniczno-mechatronicznej wprowadzono zawód Technik robotyk. Kształcenie będzie odbywało się w technikum, a zakres podstawy programowej obejmuje zagadnienia z informatyki, automatyki i robotyzacji procesów produkcyjnych.

W powyższych zawodach, możliwe będzie prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych. Natomiast wprowadzenie do systemu oświaty zawodu Podolog, zdaniem resortu edukacji - wynika z braku wykwalifikowanej kadry na potrzeby usług podologicznych. Zapotrzebowanie na usługi podologa jest bardzo duże, co wynika m.in. z rozwoju chorób cywilizacyjnych np.: cukrzycy, otyłości oraz zmian demograficznych – starzenie się społeczeństwa przy jednoczesnym wydłużaniu się ludzkiego życia. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Podolog został przyporządkowany do branży fryzjersko-kosmetycznej. Nauka w tym zawodzie będzie możliwa wyłącznie w dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie dziennej lub stacjonarnej, bez możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

Wiecej o zmianach w kształceniu zawodowym, na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.