Nowe pokolenia funkcjonariuszy

Dodano: 19.06.2021 / Sekcja:
zsti foto: AŚ Gliwice/N.Szarapow

Klasy mundurowe w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych, to już tradycja w ofercie oświatowej miasta Gliwice. Stała współpraca szkoły z wojskiem i policją, daje gwarancję nie tylko kształcenia, które absolwentom pozwalają związać swoje przyszłe zawodowe życie z służbami mundurowymi, ale również poznać już na etapie szkoły średniej, zasady pracy funkcjonariuszy różnych służb mundurowych w Polsce. Jedną z nich jest Służba Więzienna. Współpraca Aresztu Śledczego w Gliwicach z Zespołem Szkół Ekonomiczo – Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach, nawiązana przed laty, będzie nadal kontynuowana. Uczniowie kolejnych roczników klas mundurowych nadal będą mogli poznawać specyfikę pracy funkcjonariuszy trudnej Służby Więziennej.

Pierwsze porozumienie Aresztu Śledczego w Gliwicach z Zespołem Szkół Ekonomiczo – Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach podpisane zostało już w 2018 roku. Powodem rozpoczęcia współpracy, było zainteresowanie uczniów pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej. Po trzech latach zadecydowano o rozszerzeniu wspólnych działań.

Podczas spotkania w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach omówione zostały nowe możliwości dotyczące prowadzenie działalności dydaktycznej w klasach o profilu policyjnym i wojskowym.
- Młodzież jest zainteresowana charakterem pracy w aresztach śledczych i zakładach karnych, a niektórzy z naszych absolwentów planują związać swoją drogę zawodową ze Służbą Więzienną - mówi Dyrektor szkoły, mgr Lesław Ogon.

Dzięki tej inicjatywie, uczniowie klas mundurowych będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych przeprowadzanych na terenie gliwickiego aresztu oraz poznają specyfikę służby w jednostkach penitencjarnych.
- Doceniamy możliwość uczestniczenia w procesie kształcenia kolejnych pokoleń przyszłych funkcjonariuszy. Mamy nadzieję, że dzięki kontynuacji współpracy wzbudzimy w młodych ludziach ciekawość do naszego zawodu - podkreślał podczas spotkania Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach ppłk Dariusz Wajszczyk.

Życzymy powodzenia!

ZSTI
Dyrektor ZSTI w Gliwicach Lesław Ogon podczas spotkania z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Gliwicach ppłk Dariusz Wajszczyk, miał okazje zaprezentować oddaną po remoncie m.in. do użytku uczniów szkoły Halę MZUK w Sośnicy foto: AŚ Gliwice/N.Szarapow