Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Dodano: 27.11.2020 / Sekcja:

Od poniedziałku 30 listopada 2020 r., wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Stacjonarne funkcjonowanie szkół - poza pewnymi wyjątkami - zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. W wybranych szkołach będzie można prowadzić zajęcia sportowe, a w szkołach realizujących kształcenie zawodowe - praktyczną naukę zawodu.

Od 30 listopada 2020 r. - z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych - zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia, mogą być realizowane w szkołach, które prowadzą oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego.

Również od poniedziałku 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu, w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.
Prowadzenie praktycznej nauki zawodu, z zachowaniem zasad epidemicznych właściwych dla zakładów pracy, będzie także możliwe u pracodawców.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.