Aktualności | Miasto Gliwice aktywnie wspiera Romów

Miasto Gliwice aktywnie wspiera Romów

Miasto Gliwice aktywnie wspiera Romów

Opublikowane: 27.12.2021 / Sekcja: Oświata 

Gliwice zawsze były i nadal są miastem wielu kultur. Z biegiem lat społeczność gliwicka zmieniała się, ale zawsze byli i są w nim obecni Polacy, Niemcy, Ślązacy i Romowie. Miasto Gliwice aktywnie wspiera wszystkie grupy narodowe, w tym również mniejszość romską. Od 2013 r. działania te przybrały charakter systemowy: w mieście zatrudniono trzech asystentów edukacji romskiej, którzy wspomagają uczniów romskich w ich edukacji, wspierają rodziny romskie w kontaktach ze szkołami, poszerzają wiedzę pracowników placówek oświatowych na temat mniejszości romskiej – ich historii, kultury i zapisów prawa wewnętrznego. Promują również kulturę romską wśród wszystkich mieszkańców Gliwic. Obecnie asystenci mają pod opieką 102 uczniów romskich, uczęszczających do 24 placówek oświatowych.

Świetlica integracyjna, której działalność zainicjowało Stowarzyszenie Romów w Gliwicac, pracuje nieprzerwanie od 2013 r. Aktualnie na jej zajęcia regularnie uczęszcza 50 gliwickich uczniów w wieku od 7 do 17 lat, w tym 30 Romów. Zajęcia (poza okresem nauki zdalnej) odbywają się 5 razy w tygodniu, po 4 godziny. Uczniowie są podzieleni na 4 grupy.
Poza opieką i pomocą w odrabianiu zadań organizowane są zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, komputerowe, matematyczne, muzyczne, taneczne oraz wsparcie psychologiczne: zajęcia z technik uczenia się.
Łącznie zorganizowano prawie 600 godzin zajęć. W dni wolne od nauki uczniowie wzięli udział w wycieczkach do Będzina, Tychów, Koniakowa i Pszczyny. W zajęciach świetlicowych biorą również udział asystenci edukacji romskiej. Każdy uczestnik ma zapewniony ciepły posiłek. Ważnym zadaniem świetlicy jest promocja kultury romskiej, dlatego założony został zespół taneczny Romane Cierchenia, do którego w chwili obecnej należy 25 osób. Każdego roku organizowany jest Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Romskie bajanie”, objęty Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Wielokulturowość promowana jest również przez publikację materiałów na stronach internetowych – znaleźć tu można relacje z zajęć, galerię prac uczniowskich oraz informacje na temat działalności świetlicy.

Działalność świetlicy współfinansowana jest z wykorzystaniem subwencji oświatowej oraz funduszy Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030. Z tych samych źródeł finansowania skorzystano organizując bezpłatne dwutygodniowe półkolonie integracyjne, w których udział wzięło 60 osób. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach przyrodniczych „Detektywi wiedzy z Zatorza”, zajęciach „Tolerancja”, poświęconych poprawie komunikacji między uczniami wywodzącymi się z różnych środowisk, zajęciach tanecznych, plastycznych uczących techniki papier mache, ćwiczeniach w układaniu owocowych bukietów, zajęciach sportowo – rekreacyjnych i komputerowych. Uczestnicy wzięli również udział w wycieczkach do Cieszyna, Krasiejowa, nadleśnictwa Brynek oraz OW Czechowice.

Poza rekreacją rodziny romskie mogą również liczyć na wsparcie edukacji przedszkolnej – każdy zgłoszony przedszkolak otrzymuje wyprawkę plastyczną, a rodzice mogą liczyć na sfinansowanie wyżywienia dziecka, pokrycie kosztów jego pobytu oraz kosztów zajęć dodatkowo płatnych. W chwili obecnej z tej formy wsparcia korzysta 19 przedszkolaków z rodzin romskich.

Nie zapominano również o uczniach szkół ponadpodstawowych, którym nie przysługują darmowe podręczniki – dzięki Programowi integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030 wszyscy Romowie (w 2021 r. – 13 uczniów), kontynuujący naukę, otrzymują dofinansowanie do zakupu podręczników w wysokości 600,00 zł każdy.

Dodatkowe wsparcie uzyskali uczniowie romscy, u których wystąpiły trudności w nauce lub stwierdzono nieharmonijny rozwój. W ramach pozyskanych funduszy zorganizowano dla nich na terenie macierzystych placówek zajęcia wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego i języka angielskiego, terapię psychologiczną, zajęcia grafomotoryczne, terapie ręki, terapię SI, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne. Zorganizowano również zajęcia przygotowujące jednego z romskich uczniów do matury oraz zajęcia specjalistyczne, przygotowujące do egzaminów na wyższą uczelnię muzyczną. Łącznie pozyskano fundusze na organizację ponad 1100 godz. zajęć dodatkowych, którymi objęto 45 uczniów romskich.

Miasto Gliwice wspiera również mniejszość romską w zakresie promocji zdrowia. Z pozyskanych funduszy została zatrudniona pielęgniarka środowiskowa, która odwiedza Romów w domach prowadzi rozmowy nt. zdrowego stylu życia, w niektórych przypadkach uczy podstawowych zasad higieny osobistej, tłumaczy jak pozbyć się szkodliwych dla życia nałogów (alkoholizm, nikotyna). Ponadto pomaga w ustalaniu wizyt do lekarzy specjalistów i nakłania beneficjentów do dbałości o własne zdrowie. Diagnozuje choroby, takie jak: nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, wady zgryzu, wady postawy (krzywica, płaskostopie) i kieruje do odpowiednich specjalistów. W tym roku niemałym sukcesem jest to, że wielu gliwickich Romów wraz z dziećmi od 12 roku życia poddaje się szczepieniom przeciw COVID 19.

W tym roku po raz pierwszy, w ramach promocji zdrowia przeprowadzono warsztaty kulinarne, z udziałem dietetyka. Na zajęciach, mieszane wiekowo grupy, zdobywały wiedzę na temat kaloryczności posiłków i nabywały praktyczne umiejętności dotyczące zasad zdrowego żywienia.

W ramach działań integracyjnych, promujących zdrowy tryb życia, we współpracy z Radą Osiedla Zatorze i Stowarzyszeniem EkoGim10, zorganizowano Święto Pieczonego Ziemniaka. Impreza zgromadziła szeroką rzeszę mieszkańców Zatorza. Poza tytułowym ziemniakiem częstowano warzywnymi szaszłykami, dietetycznymi ciastami i sałatkami. Wszystkich gości zapraszano do aktywności ruchowej podczas zajęć sportowych i udziału w warsztatach kulinarnych.

Wszystkie przedstawione zadania zostały współfinansowane z wykorzystaniem zwiększonej na ten cel subwencji oświatowej oraz funduszy pozyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Koszt realizacji opisanych działań wyniósł 431 605,00 zł. Łączna kwota funduszy pozabudżetowych pozyskanych przez miasto Gliwice na realizacje zadań romskich to 307 600,00 zł.

Miasto Gliwice aktywnie wspiera Romów Miasto Gliwice aktywnie wspiera Romów Miasto Gliwice aktywnie wspiera Romów Miasto Gliwice aktywnie wspiera Romów Miasto Gliwice aktywnie wspiera Romów Miasto Gliwice aktywnie wspiera Romów Miasto Gliwice aktywnie wspiera Romów Miasto Gliwice aktywnie wspiera Romów Miasto Gliwice aktywnie wspiera Romów Miasto Gliwice aktywnie wspiera Romów