Maturalne podsumowanie - Gliwiccy maturzyści "na pudle"!

Dodano: 23.08.2020 / Sekcja:
Zakończenie szkoły foto: pixabay

Choć pozostały jeszcze matury poprawkowe, to wyniki matur, które odbyły się w czerwcu, zostały już opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie. I mimo, że nikt nie wiedział, jakie one będą ze względu na okres epidemii, nauczanie zdalne i wreszcie przesunięcie terminu majowego, to te, które gliwiccy maturzyści odbierali indywidulanie już 9 sierpnia, prognozowały duży sukces całej społeczności oświatowej, absolwentów, nauczycieli, rodziców i samorządu miasta Gliwice.

Do matury przystąpiło 1461 absolwentów gliwickich szkół średnich, z czego 868 to absolwenci liceów, a 593 techników.
Po raz pierwszy odsetek sukcesów, czyli zdawalność na poziomie 79,47%, uplasowała nasze miasto na trzecim miejscu wśród liceów w województwie – za powiatami kłobuckim i Bielsko-Biała. Szczególnie dobre wyniki były z przedmiotów obowiązkowych. Średnia z języka polskiego była na 5-tym miejscu, z matematyki na 2-gim, a z języka angielskiego na 3-cim wśród powiatów na Śląsku.
Wybór przedmiotów rozszerzonych był na podobnym poziomie jak w poprzednich latach. Najbardziej popularne były przedmioty: angielski (zdawalność na 5-tym miejscu w województwie), matematyka (zdawalność na 3-cim miejscu w województwie), język polski (zdawalność na 3-cim miejscu w województwie) i biologia. Na tym poziomie najlepsze wyniki były z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego - zdecydowanie wyższe niż średni wynik na Śląsku.
Dobry średni wynik maturzyści osiągnęli również z geografii (6-ty wynik w województwie) i fizyki (również 6-ty wynik w województwie). Z pozostałych przedmiotów zauważalny jest lekki spadek, głównie w technikach ( poniżej średniej wojewódzkiej dla tego typu szkół).

W związku ze zbliżającą się zmianą w regulaminie egzaminu maturalnego – zapowiadany próg zaliczenia z przedmiotu rozszerzonego - warto pomyśleć nad ofertą dla uczniów z przedmiotów rozszerzonych w niektórych technikach. O tym będą wkrótce rozmawiać dyrektorzy zarządzający Zespołami Szkół z kształceniem zawodowym. Można rozważyć, czy np. przedmioty rozszerzone nie należy kształcić w grupach międzyoddziałowych (maturzyści wybierali różne przedmioty, nie zawsze te, które były kształcone w szkole w zakresie rozszerzonym). Analiza tegorocznej rekrutacji do techników, również może być podstawą do podjęcia decyzji, jak kształcić w technikach, aby wyniki maturalne za 5 lat były lepsze.

Zdawalność

śląskie
%

Gliwice
%

miejsce

Ogółem

73,66

79,47

2

LO

80,42

85,25

3

Technikum

63,95

70,99

4