Aktualności | Konkursy dyrektorskie rozstrzygnięte

Konkursy dyrektorskie rozstrzygnięte

Konkursy dyrektorskie rozstrzygnięte

Opublikowane: 20.01.2022 / Sekcja: Oświata 

W grudniu 2021 zakończyły się konkursy, które miały wyłonić kandydatów na stanowiska dyrektorów gliwickich szkół i placówek oświatowych. W związku z zakończeniem w 2022 kadencji 12 dyrektorów gliwickich szkół, a także powołaniem do życia przez Radę Miasta Gliwice nowej placówki oświatowej, Prezydent miasta ogłosił 13 konkursów.
W przypadku dwóch konkursów nie zgłosił się żaden kandydat, natomiast w trzech nie doszło do rozstrzygnięcia - komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora. W 8 konkursach wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora. W każdym z nich kandydował dotychczasowy dyrektor. W związku z powyższym, Prezydent Miasta Gliwice podpisał zarządzenie, na mocy którego wyłonionym kandydatom, 1 września 2022 r. zostanie powierzone na okres pięciu lat stanowisko dyrektora.

Dyrektorami wyłonionymi w konkursach, którym zostanie powierzone stanowisko dyrektora, zostali: Beata Bednarczyk - stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Krystyna Kondrusiewicz - stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2, Katarzyna Dąbrowska - stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, Adam Sarkowicz - stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, Robert Strzelec - stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, Florian Brom - stanowisko dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego, Tomasz Ocieczek - stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, Agata Cira - stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1.
Obecnie trwa proces uzgodnień z Kuratorium Oświaty, kandydatów na stanowiska dyrektorów w tych placówkach, w których nie wyłoniono podczas konkursu kandydata lub do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat,

Wręczenie Nominacji z rąk Prezydenta miasta Adama Neumanna, odbędzie się 1 wrzesnia 2022 r., podczas inauguracji Roku Szkolnego 2022/2023, która będzie połączona z oficjalnym otwarciem nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach przy ul. Ziemowita 12.