Aktualności | Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach

Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach

Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach

Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach

Opublikowane: 27.09.2022 / Sekcja: Oświata 

1 września 1952 r. rozpoczęło działalność Technikum Samochodowe w Gliwicach. Była to pierwsza szkoła samochodowa na Śląsku, a druga w Polsce (pierwsza powstała w Olsztynie) .

Początkowo warsztaty szkolne gliwickiej samochodówki korzystały z gościnności Gliwickiej Wytwórni Części Samochodowych. W 1954 r. przystosowano do działalności tychże warsztatów pomieszczenia przy ulicy Młyńskiej 4, uznane na mocy decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Pełne i kompleksowe wyposażenie było do dyspozycji uczniów i pedagogów w 1959 r., gdy warsztaty z wyłącznie szkoleniowych, przekształcone zostały w gospodarstwo pomocnicze na własnym rozrachunku. Od tego czasu rozpoczęła się produkcja narzędzi dla własnych potrzeb i realizacja zleceń klientów w zakresie napraw bieżących samochodów. Dekadę później warsztaty szkolne miały 23 maszyny i prowadziły badania stanu technicznego pojazdów w ramach usług dla ludzi, a także naprawy główne i średnie dla instytucji państwowych i spółdzielczych. 
Rok 1974 to perspektywa dalszego poszerzenia działalności produkcyjno – usługowej zarządcom szkoły przekazane zostały budynki warsztatów w Łabędach przy ul. Strzelców Bytomskich, należące do Zespołu Szkół Chemiczno – Mechanicznych. W ciągu roku dokonano modernizacji istniejących pomieszczeń oraz wybudowano stację diagnostyczną i halę napraw bieżących. Stało się tak dzięki ogromnej pracy i operatywności kierownika warsztatów – mgr Jana Zwiorka oraz dużej grupy nauczycieli zawodu, z której swoim zapałem do pracy i ulepszeniem zasobów warsztatowych wyróżniali się inż. Jerzy Waller, Krystyna Standio i Franciszek Woźnica. 
W 1976 r. została uruchomiona pracownia badań psychotechnicznych, prowadząca swą działalność dla uczniów szkół komunikacyjnych województwa katowickiego oraz wszystkich pozostałych kandydatów na kierowników zawodowych. 
W 2002 r. kiedy to przeniesiono Warsztaty Szkolne z ul. Młyńskiej na ul. Strzelców Bytomskich 25 w Łabędach, rozpoczęto zmianę formuły kształcenia zawodowego. Od tamtego czasu w warsztatach szkolnych dokonuje się: 
- okresowych badań technicznych i przeglądów rejestracyjnych; 
- napraw bieżących i głównych wszelkich pojazdów samochodowych; 
- diagnostyki, regulacji i obsług eksploatacyjnych samochodów. 
Młodzież w ramach zajęć praktycznych szkoli się w zakresie obróbki ręcznej, spawalnictwa i obróbki cieplnej, diagnostyki samochodowej, przeglądów rejestracyjnych wszystkich typów pojazdów w Okręgowej Stacji Diagnostycznej, napraw i obsług pojazdów samochodowych, a także nauki jazdy i doskonalenia umiejętności. W ramach nauki uczniowie odbywają kurs prawa jazdy w ośrodku szkolenia kierowców. Wspomniany kurs prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy zawsze służą pomocą i rzetelnie przekazują swoją wiedzę, zarówno tą teoretyczną, jak i praktyczną. Szkolny OSK jest niekomercyjny, dzięki temu nie istnieją żadne limity spotykane w komercyjnych szkołach jazdy. Ośrodek posiada własny oświetlony plac manewrowy, Miasteczko Ruchu Drogowego, symulator nauki jazdy, a w ramach zajęć organizowane są cykliczne spotkania z policjantami z ruchu drogowego. W strukturze Warsztatów Szkolnych znajduje się Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. W ramach jej działalności uczniowie poznają techniki przeglądów diagnostycznych. Wyposażenie techniczno – pomiarowe uprawnia stację do świadczenia usług w pełnym zakresie badań technicznych pojazdów. W Warsztatach Szkolnych został stworzony dział napraw bieżących, w którym naprawiane lub wymieniane są szybko zużywające się części. Dokonuje się także w jego ramach wszelakich potrzebnych czynności regulacyjnych. Celem obsługi w kontekście wspomnianego działu staje się ciągłe utrzymanie sprawności i zdolności samochodu do pracy. Uczniowie w dziale napraw bieżących mogą uczyć się najczęściej wykonywanych prac takich jak wymiana wszelkiego rodzaju: uszczelek, tarczy sprzęgłowej, wykładzin, przegubu napędowego, łożysk, drążków kierowniczych, tłoczków hamulcowych i wielu innych elementów. 
Warsztaty Szkolne dysponują także działem elektromechaniki, działem geometrii, działem obróbki mechanicznej, działem obróbki ręcznej, działem wulkanizacji. 
Zespół Szkół Samochodowych jest członkiem krajowej sieci szkół i placówek edukacyjnych akredytujących umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe zgodnie z ujednoliconą procedurą unijną PAN-FL/IL IN LLL. Certyfikat, który uzyskują akredytowane osoby w sposób opisowy wyszczególnia potwierdzone umiejętności. Uczniowie klasy lotniczej kształcą swoje umiejętności praktyczne na gliwickim lotnisku – szkoła zakupiła samolot Wilga, który umożliwia lepsze szkolenie uczniów w zakresie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych, oceny technicznej oraz naprawy zespołów i wyposażenia.

Zielony samochód, który znajduje się w logo, Zespołu Szkół Samochodowych jest bezpośrednim odniesieniem do branży motoryzacyjnej, ale także staje się symbolem zaangażowania szkoły w rozwijanie proekologicznej świadomości i konieczności kształcenia z akcentem na dbałość o środowisko naturalne. Patron szkoły – gen. Stefan Rowecki „Grot”, a także stała współpraca Szkoły ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, symbolizowane przez znak Polski Walczącej – symbol Kotwicy – Nadziei, bliski Polakom w czasach okupacji, jak również w zrywach przeciw ustrojowi PRL-u oraz w okresie stanu wojennego. Znak ten – ważny dla milionów Polaków – został wpisany w logo szkoły. Logo szkoły stało się zarejestrowanym i zatwierdzonym przez władze kuratoryjne znakiem graficznym szkoły.

Niezwykle ważnym i wzruszającym wydarzeniem w życiu szkoły był zorganizowany w dniu 23 września 2022 r. jubileusz 70-lecia. W trakcie trwania uroczystości można było skorzystać z licznych atrakcji, zwiedzić Warsztaty Szkolne, obejrzeć wystawę ukazującą sukcesy uczniów i absolwentów.

Szczegóły nt. obchodów jubileuszu na stronie szkoły: http://zssam-gliwice.pl/2022/09/28/jubileusz-70-lecia-zespolu-szkol-samochodowych-w-gliwicach/

Zapraszamy do GALERII Jubileuszu 70-lecia.