Aktualności | Jeśli nie konkursy, to roczne powierzenia

Jeśli nie konkursy, to roczne powierzenia

wręczenie zarządzenia nowemu dyrektorowi

Jeśli nie konkursy, to roczne powierzenia

Opublikowane: 21.07.2020 / Sekcja: Oświata 

Niemal w ostatnim tygodniu przed wprowadzeniem w marcu na terenie Polski obostrzeń związanych z COVID-19, w Gliwicach odbyło się większość konkursów na stanowiska dyrektorów szkół. Konieczność ich organizacji wynika z przepisów Prawa Oświatowego. W tych, które się rozstrzygnęły, wygrali dotychczasowi dyrektorzy szkół. Na okres pięciu lat - zgodnie z przepisami prawa - Prezydent Adam Neumann powierzy stanowiska dyrektorom: Pani Hannie Szczepaniak - stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Gliwicach, Pani Małgorzacie Semik - stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach, Pani Annie Krasowskiej - stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach oraz Pani Dorocie Meryk - stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w Gliwicach.
Ponadto - w związku z nierozstrzygniętym konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach, Prezydent powierzył stanowisko dyrektora, Pani Iwonie Burzyńskiej - dotychczasowemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach - Wilczym Gardle.

Niestety Rozporządzenia MEN, które weszły w życie w związku ze stanem epidemicznym, uniemożliwiły kontynuowanie postępowań konkursowych. Na podstawie ich zapisów, Prezydent Neumann podjął decyzję o przedłużeniu o jeden rok pełnienie kadencji dyrektora  Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach, Panu Krzysztofowi Szczęśniakowi.

Jednocześnie - również w trybie bezkonkursowym, w oparciu o szczególne zapisy Rozporządzenia MEN w związku ze stanem epidemicznym, powołano na okres jednego roku dyrektorów, na pozostałe gliwickie placówki - te istniejące dotychczas, jak również nowopowołane przez Radę Miasta.

W ostatnich dniach Zastępca Prezydenta Miasta Pani Ewa Weber, wręczyła Zarządzenia Prezydenta i spotkała się z przyszłymi dyrektorami: Panią Małgorzatą Bałutą, która od 1 września 2020 będzie pełnić funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach, Panią Dorotą Iwanek – obejmującą stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 w Gliwicach, Panią Joanną Łomnicką-Łakomy - obejmującą stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15 w Gliwicach oraz Panią Joanną Sokołowską-Czarnecką  – obejmującą stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 16 w Gliwicach. 

Wręczenie Nominacji z rąk Prezydenta miasta Adama Neumanna, odbędzie się 1 wrzesnia 2020 o godz. 12:00 podczas inauguracji Roku szkolnego 2020/2021, która będzie połączona z oficjalnym otwarciem nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Gierymskiego 1 w Gliwicach.