Aktualności | I Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Ojczyzno moja”

I Wojewódzki  Konkurs Recytatorski „Ojczyzno moja”

I Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Ojczyzno moja”

Opublikowane: 22.05.2022 / Sekcja: Oświata 

I Wojewódzki  Konkurs Recytatorski „Ojczyzno moja” zgodnie z założeniem odbył się 17 maja 2022 r. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap szkolny zakończył się 17 kwietnia 2022 roku. Zgromadził 68 uczestników. Drugi etap konkursu odbył się stacjonarnie w Centrum Sportowo-Kulturowym „Łabędź”. Do konkursu zgłosiło się 25 szkół z województwa śląskiego.

Uczestników oceniało jury w składzie: Ewa Witomska – dyrektor Teatru Wit-Wit, Karolina Huk – pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Miejskiej, Tatiana Fisunowa– aktorka Teatru Art Stup z Kijowa  oraz Krystyna Szymura – aktorka, studentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Główne cele konkursu to:
- kształtowanie postaw patriotycznych
- kształtowanie wrażliwości poetyckiej wśród młodzieży
- budzenie szacunku dla wielkiej literatury romantycznej
- rozbudzanie świadomego czytelnictwa literatury romantycznej
- stworzenie sytuacji odkrywania „Pana Tadeusza” jako „centrum polskości”
- uwrażliwienie na wartości nieprzemijające: piękno, dobro, prawda, honor,    odwaga, miłość, patriotyzm
- wskazanie roli tradycji w podejmowaniu wyzwań współczesnego świata

Laureaci:       
I miejsce  - Maria Kwiatkowska ze  Szkoły Podstawowej nr 28 w Gliwicach,
II miejsce - Apolonia Falkowska – ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 58 w Katowicach ,
III miejsce - Julia Gajda ze Szkoły Podstawowej w Siemoni.

Konkurs został wpisany do wykazów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,  które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała Telewizja Imperium.   Wydarzeniu towarzyszyła galeria prac uczniowskich pod tytułem „W Soplicowie”, która za sprawą TV Imperium promowała konkurs w sieci.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. Zwycięzcom wręczono nagrody rzeczowe i książki. Nagrody ufundował organizator.

(materiał nadesłany z SP nr 21 w Gliwicach)
I Wojewódzki  Konkurs Recytatorski „Ojczyzno moja” I Wojewódzki  Konkurs Recytatorski „Ojczyzno moja” I Wojewódzki  Konkurs Recytatorski „Ojczyzno moja”