GZAZ - Jeden zakład, wiele możliwości.

Dodano: 17.12.2020 / Sekcja:
GZAZ foto: Archiwum GZAZ

To już 5 lat od momentu powołania przez samorząd naszego miasta, Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Ten szczególny zakład pracy, który mieści się przy ulicy Dolnej Wsi 74, zatrudnia osoby niepełnosprawne, świadcząc profesjonalne usługi poligraficzne i  introligatorskie. Ponadto zakład świadczy usługi sprzątania, z których mogą skorzystać wszyscy zainteresowani.
Miasto Gliwice jako pierwszy w Polsce powołało tego typu zakład przy Zespole Szkół, w którym kształci się i zdobywa zawód młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uznając to jako element płynnego przejścia z edukacji do aktywności zawodowej. 
Okazało się, że Gliwice kolejny raz stały się wzorem dla innych samorządów, które podejmują podobne inicjatywy.

GZAZ zatrudnia 45 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Głównym zadaniem powołanego zakładu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zatrudnionych osób, w tym przede wszystkim przygotowanie ich do aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy.

- Obecnie GZAZ jest prężnie rozwijającą się firmą, która wśród swoich przeszło 50 kontrahentów, ma nie tylko firmy z Polski, ale świadczy także usługi poligraficzne na rynek Niderlandów, czy też odległych Stanów Zjednoczonych i Chin.  Usługi profesjonalnego sprzątania, zakład świadczy m.in. dla gliwickiego magistratu. Ale warto wspomnieć, że Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej współpracuje z firmami z gliwickiej podstrefy ekonomicznej, w tym „Marco”, z którą podpisał stałą umowę współpracy pod hasłem „Łączy Nas to co najlepsze” – mówi Tomasz Ocieczek dyrektor GZAZ.

Samorząd Miasta Gliwice konsekwentnie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju miasta, które stale ma na względzie wyzwania i trudności, z którymi mierzą się wszyscy jego mieszkańcy. Powołanie Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej było jednym z wielu  elementów, które w połączeniu z dobrze funkcjonującym kształceniem specjalnym, Środowiskowym Domem Samopomocy, Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz szeroko zakrojonymi działaniami gliwickiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wspierają obecnie osoby niepełnosprawne w naszym mieście.

Rokrocznie GZAZ, w sposób szczególny stara się przypominać o wszystkich podejmowanych inicjatywach na rzecz osób niepełnosprawnych, na Miejskich Obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia). Gliwickie obchody miały zawsze bardzo uroczysty charakter, goszcząc największe polskie gwiazdy, w tym zespół „Pectus, „Ira”, Patrycję Markowską, czy Monikę Kuszyńską.
W tym roku ze względu za zagrożenie epidemiczne, nie odbyły się uroczyste obchody. Jednak gliwicki samorząd, stale pamięta o niepełnosprawnych mieszkańcach, realizując wiele innych przedsięwzięć ułatwiających ich funkcjonowanie i aktywizację.
Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej jest tego jednym z lepszych przykładów.

GZAZ
GZAZ
GZAZ
GZAZ
GZAZ
GZAZ
GZAZ
GZAZ