Aktualności | Gliwicki Laur Nauki 2020

Gliwicki Laur Nauki 2020

Gliwicki Laur Nauki 2020

Opublikowane: 28.02.2021 / Sekcja: Oświata 
Jest tylko jeden sposób, aby osiągnąć sukces praktycznie we wszystkim: dać z siebie wszystko”
Gliwicki Laur Nauki 2020 przyjął wyjątkową formę: Jesteśmy w sieci! To precedensowe wydarzenie.
Mamy ogromną przyjemność towarzyszyć Państwu w projekcji filmu. Zapraszamy do wysłuchania przemówienia
Adama Neumannna - Prezydenta Miasta Gliwice i Ewy Weber - Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice.
 
- Droga Uczennico, Drogi Uczniu,
odkryłeś tajemnicę sukcesu. Wiesz, że musisz być wytrwałym, ciekawym świata i upartym. Wtedy zobaczysz, ile jeszcze przed Tobą do odkrycia. Życzę Ci, aby każdy osiągnięty cel, był początkiem nowego zadania. Gratuluję odwagi!
- Prezydent Miasta Gliwice Adam Neuman.
Takie gratulacje otrzymają uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 zostali laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów międzynarodowych.
 
Poznajcie tegorocznych Laureatów:
1. Szkołę Podstawową Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego im. Alberta Schweitzera reprezentują:
Maksymilian Szeithauer – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii,
Krzysztof Szatka – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii.
 
Gratulacje otrzymuje również pani Maria Cader.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego im. Alberta Schweitzera jest pani Magdalena Wysocka.
 
2. Szkołę Podstawową FILOMATA reprezentują:
Anna Grodnicka – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Hiszpańskiego,
Pola Wideł - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii.
 
Gratulacje otrzymuje pani Anicó Couto – Szalay oraz pan Dariusz Karolczyk.
Wyjątkową osobą była pani dyrektor Mariola Bartoś, która na zawsze wpisała się w historię Szkoły Podstawowej Filomata. Obecnie dyrektorem jest Maria Czerwińska.
 
3. I Społeczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka reprezentują:
Klara Sokół - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
Karolina Nierychło - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.
 
Gratulacje otrzymuje pani Danuta Głowaczewska.
Dyrektorem I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka jest pan Łukasz Daszek.
 
4. Katolicką Szkołę Podstawową Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein reprezentują:
Aleksandra Cywińska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
Konrad Guzek – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
 
Gratulacje otrzymują pani Anna Wasilewska, pani Grażyna Bober, pani Irena Waluś.
Dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein jest pan Grzegorz Jacek Szyndler.
 
5. Szkołę Podstawową nr 27 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 13 reprezentuje Matylda Machura – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.
 
Gratulacje otrzymuje pani Anna Płocica.
Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 13 jest pani Grażyna Rosławska.
 
6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 reprezentuje
Agata Mientus – laureatka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 
Gratulacje otrzymuje pani Dorota Musiała-Ostaszewska.
Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 jest pan Krystian Szatka.
 
7. Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 6 im. Noblistów Polskich reprezentują uczniowie:
Zofia Maruszewska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
Mykyta Vinohradov – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego,
Maya Ogbonnia– laureatka - Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
Amelia Bac Cardenas– laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Hiszpańskiego,
Zofia Cybul– laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego,
Ida Durbacz– laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego ,
Mateusz Gilowski – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki,
Bruno Królikowski - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii,
Krzysztof Lach – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
Paweł Żuchowicz - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
 
Gratulacje otrzymują: pani Małgorzata Ogbonnia, pani Anna Seredyńska-Spieszko, pani Ilona Przybysławska-Pałka, pani Małgorzata Laurman, pani Maria Obara, pan Zygmunt Piórkowski oraz państwo Claudia Cardenas i Dominik Bac, państwo Svitlana i Vladyslav Miedviedniuk , pani Anna Polakiewicz-Gilowska, państwo Ewa i Jacek Lach.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 6 im. Noblistów Polskich jest pani Agata Cira.
 
8. Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 7 reprezentują uczniowie:
Jan Pisarek – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki,
Magdalena Wacławczyk – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
Anna Muszyńska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego,
Jakub Fudal – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
Maja Rudnicka – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego i Języka Polskiego.
 
Gratulacje otrzymują pani Iwona Kubik-Muszyńska, pani Beata Owczarek, pani Barbara Sielakow, pani Anetta Tkaczyk, pani Justyna Szczeblewska, pan Mariusz Pawlica.
Dyrektorem Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 7 jest pani Iwona Burzyńska.
 
9. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga reprezentują:
Mateusz Dembia – laureat Olimpiady Geograficznej,
Maria Żyła – laureatka Olimpiady Języka Francuskiego.
 
Gratulacje otrzymują pani Ksenia Dobrowolska oraz pani Ewa Rasińska.
Dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga jest pan Florian Brom.
 
10. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych reprezentują:
Igor Bunar – laureat Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji GRARANTANNA - kategoria Najlepsze Gry według Publiczności,
Mateusz Jarek - finalista Śląskiego Konkursu Matematycznego, finalista Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego, finalista Konkursu „Matematyczne Potyczki”.
 
Gratulacje otrzymuje pani Sylwia Gruszka.
Dyrektorem Technikum nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych jest pan Janusz Magiera.
 
11. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlano – Ceramicznych reprezentuje
Tomasz Muskała - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej.
 
Gratulacje otrzymuje pani Małgorzata Gałuszka.
Dyrektorem Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlano – Ceramicznych jest pani Beata Spałek.
 
12. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” reprezentują:
Krzysztof Adamowicz – Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej,
Łukasz Darul - Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej,
Jakub Sobelski - Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej,
 
Gratulacje otrzymuje pan Sławomir Szachulski.
Dyrektorem Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. S. Roweckiego „Grota” jest pan Jacek Płowiec.
 
13. Szkołę Podstawową Nr 28 im. Witolda Budryka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 reprezentuje
Sonia Szczotka – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, finalistka Olimpiady Informatycznej Juniorów 2020.
 
Gratulacje otrzymuje pani Agnieszka Krawczyk.
Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 jest pani Dorota Iwanek.
 
14. II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego reprezentuje
Zofia Sikora – finalistka Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.
 
Gratulacje otrzymuje pani Elżbieta Piotrowicz.
Dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego im. Walerego Wróblewskiego jest pan Robert Strzelec.
 
15. I Liceum Ogólnokształcące-Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego reprezentują:
Jakub Kalka – finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej,
Aleksandra Pucek– laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
Seweryn Górecki – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej,
Dominika Kampka– laureatka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
Krzysztof Kostowski– laureat Olimpiady Fizycznej,
Piotr Opielka– laureat Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
Zuzanna Rozwadowska– laureatka Olimpiady Teologii Katolickiej,
Michał Towarek– laureat Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
Adam Kancy– finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej, finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o prawach Człowieka i Świecie Współczesnym,
Oliwia Nietopiel – finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o prawach Człowieka i Świecie Współczesnym, finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
Jakub Schuwald – finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej, finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej,
Jakub Zieliński– finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej,
Julia Parkolap– laureatka Online Olympiad Linquistics 2020,
Michał Skrzekowski –laureat Olimpiady Fizycznej,
Justyna Urbanek – laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o prawach Człowieka i Świecie Współczesnym.
 
Gratulacje otrzymują: pani Dorota Majewska, pan Tomasz Pyzik, pani Magdalena Koniczek, pani Małgorzata Kostowska, pani Iwona Snopek, pan Zbigniew Gawron.
Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego-Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego jest pan Adam Sarkowicz.
 
16. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego reprezentują:
Mateusz Gazdowicz – finalista Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie,
Mikołaj Rojek - finalista Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie,
Anna Rzeźniczek – laureatka Konkursu Wojewódzkiego „Kartka z Pamiętnika Powstańca Śląskiego”,
Zespół klasowy 7b – laureaci międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Matematyka bez Granic”.
 
Gratulacje otrzymują pani Agnieszka Jarnutowska, pan Najib Sherza, pani Aldona Orlikowska-Szefer oraz pani Beata Śmietanka.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego jest pani Anna Pomykała.
 
XV Gliwicki Laur Nauki 2020 dobiegł końca. Gratulujemy sukcesów i życzymy wytrwałości w obecnym roku szkolnym. Na pewno w przyszłym roku spotkamy się znowu – może wszyscy razem w jednym miejscu.
Do zobaczenia!