Gliwicki Laur Nauki 2020

Dodano: 06.10.2020 / Sekcja:
GLN 2018 fot. D.Nita-Garbiec

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza w Gliwicach informuje, że do 12 października 2020 r do godz. 16:00, przyjmowane będą zgłoszenia uczniów do Gliwickiego Laura Nauki 2020, poprzez Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (SOD). Szkoły Nieposiadające SOD dokonują zgłoszeń za pośrednictwem  skrytki SP 21 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego.

Gliwicki Laur Nauki odbywa się raz w roku i honoruje osiągnięcia w zakresie wiedzy uczniów, w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych (niepłatnych), przynajmniej na szczeblu wojewódzkim.
W przypadku konkursu wojewódzkiego ( organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty) wymaga się, aby uczestnik był laureatem ostatniego etapu konkursu. W przypadku olimpiady (wpisanej na listę MEN) wymaga się, aby uczestnik był laureatem przynajmniej na szczeblu wojewódzkim.
GLN nie ma statusu konkursu.

Uczestnikami GLN są uczniowie uczęszczający do gliwickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zgłoszenie uczestnika następuje na przygotowanym przez organizatora formularzu, a Zgłaszający uczestnika do gali, jest zobowiązany do rzetelnego wypełnienia blankietu zgłoszenia i dostarczenia go do 12 października 2020 r. do godz. 16:00.  Spóźnienie zgłoszenia eliminuje możliwość uczestnictwa w gali w danym roku. O zakwalifikowaniu ucznia, organizator poinformuje szkołę niezwłocznie po weryfikacji. O terminie i formie tegorocznej edycji GLN szkoły zostaną poinformowane po zamknięciu kwalifikacji uczestników.

Szczegóły wraz z Kartą zgłoszenia - w Regulaminie (do pobrania poniżej)

Dokumenty do pobrania

Tagi: