Aktualności | Gliwiccy harcerze - pełni zapału, bezinteresowni i wrażliwi!

Gliwiccy harcerze - pełni zapału, bezinteresowni i wrażliwi!

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch

Gliwiccy harcerze - pełni zapału, bezinteresowni i wrażliwi!

Opublikowane: 01.07.2021 / Sekcja: Oświata 

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej im. gen. J. H. Dąbrowskiego, jest jednostką działającą na rzecz dzieci i młodzieży, na terenie Gliwic oraz powiatu gliwickiego. Zrzesza ponad 700 zuchów, harcerzy i instruktorów z Gliwic, Knurowa, gminy Toszek oraz Kleszczowa. Hufiec tworzą 4 szczepy, 6 gromad zuchowych, 15 drużyn harcerskich, 4 drużyny starszoharcerskie oraz 2 drużyny wędrownicze.
Początki harcerstwa na ziemi gliwickiej datowane są na 1920 rok. Przez lata, członkowie gliwickiego hufca podejmowali różne działania, których celem było odzyskanie niepodległości. W trakcie stanu wojennego wielu z nich zaangażowało się w działanie opozycyjne Solidarności, a w trakcie pielgrzymek Jana Pawła II – w białą służbę. Po zmianach ustrojowych z 89-roku, harcerze nie porzucili służby. Byli zaangażowani w pomoc dla ofiar powodzi w 1997 r. Obecnie - podobnie jak w przeszłości - harcerze wychodzą w świat i działają na rzecz środowisk lokalnych, jak również regionalnych i ogólnopolskich. W czerwcu tego roku, podczas Zjazdu Hufca, wybrano jego nowe władze na lata 2021–2023.

Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja wspierająca rozwój młodego człowieka. W ubiegłym roku, wraz z rozwojem epidemii, przestały odbywać się zbiórki i wyjazdy harcerskie. Realizacja celów, w sytuacji panującej epidemii, przy zakazie organizowania spotkań i wyjazdów była bardzo trudna.
- Nie znaczy to jednak, że harcerze pozostali bierni. W trakcie pandemii koronawirusa około 40 osób na stałe pełniło służbę, donosząc obiady seniorom, robiąc im zakupy czy wyprowadzając psy. Dodatkowo osoby niepełnoletnie, które nie mogły opuszczać domów, pomagały lokalnej społeczności w inny sposób, np. poprzez szycie maseczek. Nasi harcerze udzielali również korepetycji online oraz wspomogli PCK przy rozładunku żywności dla najbardziej potrzebujących. Jestem bardzo dumna z osób, które pomagały i uczestniczyły w tych akcjach. Pomimo trudnej sytuacji, znaleźli w sobie energię i chęć niesienia pomocy innym – mówi phm. Weronika Maciak, była komendantka Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.
Od marca 2020 roku, działalność harcerska częściowo prowadzona była “on-line”, natomiast zarówno zuchom jak i harcerzom, naturalnie potrzebna była możliwość bezpośredniego spotkania w gronie rówieśników. Takiej nie da się zastąpić nawet cyklicznymi spotkaniami przez Internet. Dla wielu pełnoletnich wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego okres pandemii, zwłaszcza czas tzw. pierwszej fali, był to czas wzmożonej aktywności na rzecz społeczeństwa lokalnego. Obecnie, z ulgą obserwują zmniejszającą się liczbę zakażeń, planując powrót do “normalności” w nowym roku harcerskim, który rozpocznie się już we wrześniu.

Podczas czerwcowego XXI Zjazdu Sprawozdawczego Hufca, w związku z rezygnacją dotychczasowej Komendantki Hufca – druhny podharcmistrzyni Weroniki Maciak – wybrano nowe władze Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej na lata 2021–2023.

W skład Komendy Hufca wchodzą:
hm. Patryk Rempała – Komendant Hufca
phm. Marta Bulla – Zastępca Komendanta Hufca
pwd. Aleksandra Zapart – Zastępca Komendanta Hufca
Druh Adrian Doleżyczek – Skarbnik Hufca
pwd. Anna Pielecka – Członkini Komendy Hufca
phm. Sandra Doleżyczek – Członkini Komendy Hufca
pwd. Dawid Warzecha – Członek Komendy Hufca

- Przez najbliższe dwa lata, wraz z nowo wybraną Komendą Hufca oraz instruktorami będziemy na nowo rozwijać harcerstwo na ziemi gliwickiej. Ostatnie dwa lata były dla Hufca czasem ciężkiej próby - pandemia COVID-19 uniemożliwiła organizowanie nie tylko cotygodniowych zbiórek drużyn harcerskich i gromad zuchowych, ale także biwaków i rajdów będących podstawową formą działalności harcerskiej. W imieniu swoim oraz Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej pragnę wyrazić gotowość do dalszej służby na rzecz gliwickiego społeczeństwa. - deklaruje nowy komendant hm. Patryk Rempała.

Gliwicki samorząd zawsze wspierał działalność Hufca. Wspólnymi siłami, dzięki dobrej, partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem lokalnym oraz dyrekcjami szkół, uda się w dalszym ciągu kontynuować ponad stuletnią harcerską tradycję w naszym mieście.
Do Związku Harcerstwa Polskiego może należeć każdy, kto ma na to ochotę i wyraża chęć przynależności do organizacji. Harcerstwo bowiem, to m.in. zbiórki, rajdy, biwaki, obozy, przyjaźnie i umiejętności na całe życie!

Gorąco zachęcamy wszystkich do zasilenia szeregów gliwickiego harcerstwa!

hm. Patryk Rempała – Komendant Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej phm. Marta Bulla – Zastępca Komendanta Hufca pwd. Aleksandra Zapart – Zastępca Komendanta Hufca Druh Adrian Doleżyczek – Skarbnik Hufca pwd. Anna Pielecka – Członkini Komendy Hufca phm. Sandra Doleżyczek – Członkini Komendy Hufca pwd. Dawid Warzecha – Członek Komendy Hufca Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej foto: Kamil Widuch