Aktualności | Gliwiccy Dyrektorzy na Konferencji OSKKO

Gliwiccy Dyrektorzy na Konferencji OSKKO

Gliwiccy Dyrektorzy na Konferencji OSKKO

Opublikowane: 10.03.2023 / Sekcja: Oświata 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zorganizowało dziewiętnastą Konferencję OSKKO, adresowaną do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych. Konferencja odbyła się w dniach 3-5 marca 2023 r., po raz dwunasty w Krakowie, a uczestniczyło w niej  ok. 1050 osób - uczestników i gości.

Do udziału w Konferencji OSKKO zaproszono osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą i rozwojem polskiego systemu oświaty. Celem spotkania było doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. 
Zaplanowano tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego - seminaria, warsztaty, wykłady. Nie zabrakło programu kulturalnego: ponownie dla Uczestników Konferencji OSKKO, ze specjalnym programem na XX-lecie OSKKO, wystąpiła Piwnica Pod Baranami, a gościem specjalnym imprezy był Pan Andrzej Serweryn. Uczestnicy mogli obejrzeć jego dwa najnowsze filmy - "Śubuk" oraz "Niebezpieczni dżentelmeni".   
Dyrektorzy gliwickich placówek oświatowych również w niej uczestniczyli!