Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 r. – rozporządzenie podpisane

Dodano: 30.11.2020 / Sekcja:

W tym roku szkolnym, ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.
27 listopada 2020 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie, które w dniu dzisiejszym - 30 listopada 2020 r. weszło w życie.

Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, ma zdaniem rządu istotnie zmniejszyć mobilność uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. Zdaniem Prezesa Rady Ministrów "dzięki tej decyzji, można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19."

Ponadto, zgodnie z zapisami rozporządzenia, w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki, mogą być zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. W przypadku zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły lub placówki, niezwłocznie poinformuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, o wprowadzonych zmianach.
Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostaje bez zmian.

W podpisanym i opublikowanym rozporządzeniu zostały wprowadzone również rozwiązania, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego, uczestnikom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które kończą się nie później niż na tydzień przed terminem egzaminu.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111