Aktualności | Erasmus+ w SP9 w Gliwicach

Erasmus+ w SP9 w Gliwicach

Erasmus+ w SP9 w Gliwicach

Opublikowane: 28.05.2024 / Sekcja: Oświata 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach 1 lutego 2023 r. otrzymała tzw. Akredytację programu Erasmus + na lata 2023-2027, w ramach której w chwili obecnej realizowany jest projekt budżetowy pt. „Let’s do it together”. Głównymi założeniami podejmowanych działań są między innymi: podniesienie świadomości ekologicznej, rozwijanie umiejętności technologicznych, wzbudzanie świadomości kulturowej i postawy tolerancji wobec innych, poszanowania praw jednostki, rozwijanie i wzbudzanie w młodych ludziach postawy świadomego, demokratycznego obywatela Europy oraz rozwój kompetencji miękkich. Działania podejmowane w ramach realizacji programu to przede wszystkim mobilności uczniowskie, kursy dla nauczycieli oraz tzw. job shadowing, a więc wymiana doświadczeń między nauczycielami z różnych krajów poprzez bezpośrednią obserwację zajęć.

Jesienią ubiegłego roku dwie nauczycielki z naszej szkoły miały możliwość obserwacji codziennej pracy nauczycieli w prywatnej szkole hiszpańskiej - Colegio FEC San José w Villanueva de la Serena. Na przełomie roku została nawiązana współpraca z malutką szkołą z Ankary - Çanıllı Ortaokulu. Dzięki temu nasi uczniowie mają możliwość współpracy z uczniami tureckimi głównie w zakresie rozwijania świadomości ekologicznej, podnoszenia umiejętności dobrych praktyk związanych z dbaniem o przyszłość naszej planety, a także poznawania innej kultury, funkcjonowania i pracy w grupach wielokulturowych oraz wzmacniania kompetencji technologicznych. W marcu i kwietniu 2024 r. odbyły się tzw. „mobilności online”, podczas których uczniowie min. robili rozsady wiosennych kwiatów, ziół i warzyw. Poznawali siebie nawzajem, historię, geografię i przyrodę swoich krajów, a także uczestniczyli w obchodach Europejskiego Tygodnia Młodzieży organizowanego w różnych krajach UE. W tym ostatnim doświadczeniu, które miało miejsce 16 kwietnia br., brali udział również uczniowie czeskiej szkoły „Základní škola 1.máje w Hranicach”, do której w tym samym czasie zostało zaproszonych troje nauczycieli z naszej placówki na obserwację zajęć. W dniach 6 – 10 maja gościliśmy dwoje hiszpańskich nauczycieli ze szkoły „CRA Retama”. Była to okazja do pokazania im funkcjonowania naszej placówki, stosowanych w dniu codziennym metod pracy, posiadanych środków dydaktycznych oraz do wymiany posiadanego doświadczenia, a także do promocji naszego miasta.  

W dniach 20-24 maja gościliśmy uczniów i nauczycieli ze szkoły tureckiej. Nasi uczniowie po kilku miesiącach oczekiwania mogli poznać swoich dotychczasowych onlinowych kolegów w realu. Skupiliśmy się nie tylko na pracy w grupach międzynarodowych, ale przede wszystkim na podnoszeniu naszej świadomości ekologicznej, konieczności „czynienia małych rzeczy, które mają wielkie znaczenie”. Odwiedziliśmy Centrum Edukacji Ekologicznej, naszą oczyszczalnię ścieków, Palmiarnię, zamek Piastowski, Willę Caro, Kraków i Muzeum Śląskie w Katowicach.  Podczas burzy mózgów stworzyliśmy, w grupach międzynarodowych, proekologiczne teatrzyki z wykorzystaniem surowców wtórnych i stworzyliśmy z nich materiał filmowy.  

Nie tylko uczniowie rozwijają swoje umiejętności. W ramach naszego projektu także nauczyciele mają szansę na ich podnoszenie poprzez udział w kursach międzynarodowych.  W tym roku 10 nauczycieli bierze udział w kursach językowych. Uczymy się języka hiszpańskiego i angielskiego. Kursy są bardzo intensywne i wymagające, co stanowi nie lada wyzwanie.

W dniach 10-17 czerwca br. nasi uczniowie będą goszczeni przez Çanıllı Secondary School w Ayaş-Ankara. Tam również czeka nas przede wszystkim niezapomniana przygoda, ale jesteśmy przekonani, że wspólna praca i poznawanie swoich rzeczywistości ekologicznych będzie owocowało lepszym jutrem dla nas wszystkich. Na to właśnie liczymy!

 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie UE lub NA. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nieodpowiedzialności. 

/materiał: SP9/

 

SP9 SP9 SP9 SP9 SP9 SP9 SP9