Egzaminacyjne podsumowanie

Dodano: 23.08.2020 / Sekcja:
Koniec roku szkolnego foto: Z. Daniec

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie podsumowała Egzamin ósmoklasity. Na swojej stronie internetowej,  zamieciła wstępne informacje o wynikach w województwie śląskim, poszczególnych gminach i powiatach oraz szkołach naszego województa. Jak wypadły Gliwice? Mamy powody do zadowolenia.

Gliwiccy ósmoklasiści nie zawiedli. Wyniki, które osiągnęli na tle innych miast i gmin, nie tylko cieszą, ale mogą być powodem do zadowolenia uczniów i ich rodziców, a nauczycieli napawać satysfakcją.
1270 absolwentów szkół podstawowych, którzy przystąpili w Gliwicach do egzaminu, doskonale poradziło sobie z egzaminami  z języka angielskiego, matematyki i języka niemieckiego.
Z tych przedmiotów uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki średnie - procentowo w stosunku do innych miast Śląska, lokując się na wysokich miejscach.

przedmiot      

śr. wynik
w Gliwicach

     miejsce
w woj. śląskim

śr. wynik
na Śląsku

j. polski

61,7 %

8

59,29 %

matematyka

49,47 %

3

45,67 %

j. angielski

61,38 %

2

55,24 %

 j. niemiecki

63,03 %

4

48,46 %

Tak dobre wyniki na tym etapie edukacyjnym, dobrze wróżą przed kolejnymi wyzwaniami.
(w załączniku Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w województwie śląskim)

Można śmiało twierdzić,  że przyjęte przed laty priorytety w polityce oświatowej Gliwic: podnoszenie wymagań edukacyjnych od dzieci i młodzieży, tworzenie klas dwujęzycznych, dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury, korelacja zajęć pozalekcyjnych i promowanie innych form edukacji (w tym m.in. Państwowa Szkołą Muzyczna I i II st.), przynoszą bardzo dobre rezultaty.
Nie można ponadto zapominać, że również zaangażowanie w zakresie wychowania przedszkolnego oraz szeroka oferta zajęć dodatkowych w gliwickich przedszkolach, ma swoje odzwierciedlenie w tych sukcesach.

Jesieśmy na dobrej drodze. Tegoroczne wyniki matur (o nich już wkrótce), również potwierdzają powyższe spostrzeżenia.