Aktualności | Edukacja równych szans

Edukacja równych szans

Edukacja równych szans

Opublikowane: 13.03.2023 / Sekcja: Oświata 

Dyrektorzy gliwickich szkół, w ramach realizacji projektu „Edukacja równych szans” (realizowanego w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus+: Partnerstwa na rzecz współpracy), wzięli udział w spotkaniu kadry kierowniczej kilku europejskich szkół. Tydzień spędzony w Sewilli, był czasem niebywale intensywnym i pracowitym! Podstawowym celem projektu jest przybliżenie kadrom kierowniczym śląskich szkół technicznych, tematu edukacji włączającej. 

W Polsce model edukacji włączającej - mimo promowania go i zachęt płynących ze środowisk oświatowych - ciągle raczkuje. Niemniej jego założenia są chętnie przyswajane i adoptowane przez coraz liczniejsze grono pedagogów. Mobilność, nowe możliwości, przełamanie stereotypów, operatywność, kreatywność, innowacja, to elementy, które składają się na korzyści płynące z udziału w projekcie. 

Bogumiła Kluszczyńska - dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego wraz z wicedyrektorem Pawłem Sigitem, Beata Spałek - dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych oraz Jacek Płowiec - dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych, jako przedstawiciele trzech z setki placówek edukacyjnych, uczestniczą w pilotażu tego przedsięwzięcia. Gliwickie szkoły kształcenia zawodowego, są aktywnymi członkami Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadpodstawowych, które w ramach partnerstwa z hiszpańska firmą Euromind z Sewilii, zorganizowało wyjazd do Hiszpanii. 

Świat dzieci to dom, rodzina i szkoła. Nauka w klasie, kontakty z rówieśnikami, są nieodłącznymi elementami procesu wychowawczego. Dlatego tak ważne jest wsparcie nauczycieli w procesie zapewnienia najwyższej jakości edukacji dla wszystkich dzieci. Bez wyjątku. To podejście wymaga stosowania metod, które pozwalają tak zorganizować naukę w klasie, żeby wszyscy uczniowie mieli równe szanse na osiągnięcie sukcesu. Szkolenie na terenie placówek oświatowych w Hiszpanii, wyposażyło dyrektorów szkół w praktyczne umiejętności oraz wiedzę w zakresie zarządzania szkołą i pokazało merytoryczne rozwiązania stosowane w Hiszpanii podczas realizacji procesu edukacji włączającej. Uczestnicy poznali metodologie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i problemami edukacyjnymi. 

SASP zrzeszające szkoły techniczne w naszym regionie, w poczuciu odpowiedzialności o rozwój umiejętności dydaktycznych kadr pedagogicznych zrzeszonych szkół, dba również o to, aby świadomie mogły one realizować edukację dla wszystkich.

erasmus+ erasmus+