Aktualności | Dzieci z Ukrainy w ZSO14

Dzieci z Ukrainy w ZSO14

Dzieci z Ukrainy w ZSO14

Opublikowane: 28.03.2022 / Sekcja: Oświata 

Od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę do końca marca 2022 r., Szkoła Podstawowa nr 14 w Gliwicach przyjęła 28 dzieci – uchodźców z Ukrainy. Uciekając przed działaniami wojennymi dzieci przekroczyły granicę z Polską najczęściej pod opieką swoich mam, babć lub dziadków podczas, gdy ich ojcowie pozostali w Ukrainie, aby bronić swojej ojczyzny. Nie rzadko przyjechali oni tylko z jednym bagażem, pozostawiając rzeczy, które do tej pory były dla nich bardzo ważne w codziennym życiu. Wiele utalentowanych dzieci pozostawiło w swoich ukraińskich domach instrumenty muzyczne – pianina, skrzypce, mając nadzieję, ze szybko wrócą do siebie i znów będą mogli na nich ćwiczyć.

Miejscowości, z których przyjechali uczniowie wraz z opiekunami to m.in. Kijów, Kremenczuk, Żytomierz, Dniepr, Czerkasy, Stanisławów, Mikołajów, Równe, Sumy, Zaporoże oraz okolice Charkowa. Nauczyciele przygotowali swoich wychowanków na przyjęcie kolegów i koleżanek z Ukrainy. Wychowawcy klas, do których zapisano dzieci z Ukrainy wyznaczyli „uczniów-bliźniaków”, których zadaniem jest opieka nad nowymi kolegami/koleżankami. Często widać, że uczniowie otaczają rówieśników troską, pomocą i zrozumieniem, że mogą być w różnym stanie emocjonalnym i często po drastycznych przejściach. Dla naszej młodzieży jest to także nowe wyzwanie. Tu każdy może się czegoś od siebie nauczyć z Polski i Ukrainy.

W przeddzień pierwszego dnia nauki, każde dziecko z Ukrainy zapisane do naszej szkoły, zapoznało się z budynkiem oraz poznało swoją nową klasę w towarzystwie rodzica i dyrekcji. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej i lokalnej każdy uczeń z Ukrainy otrzymał w prezencie małą wyprawkę szkolną – plecak,  zeszyty i przybory szkolne. Aby ułatwić integrację i komunikację polskich i ukraińskich uczniów, w różnych miejscach w szkole wywieszono tablice z podstawowymi zwrotami w języku polskim i ukraińskim. Wielu nauczycieli zdecydowało się na szybki kurs nauki języka ukraińskiego, na lekcjach wykorzystują także translatory w telefonach aby lepiej rozumieć swoich nowych podopiecznych.

Jedna z uczennic, zapytana o pierwsze wrażenia w nowej szkole, odpowiedziała: ”Czuję się dobrze w nowej klasie, moi polscy koledzy i koleżanki pomagają mi w różnych sytuacjach, nauczyciele są mili i wyrozumiali”.

„Każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Staramy się im sprostać najlepiej jak potrafimy i do tego zachęcamy uczniów, tłumacząc, jak wielkie i szlachetne zadanie los postawił przed nami” – słowa wypowiedziane przez nauczyciela trafnie oddają dzisiejszą rzeczywistość, a jednocześnie mobilizują do pomocy potrzebującym.

ZSO14 ZSO14 ZSO14