"Dobry start" 300+

Dodano: 15.11.2020 / Sekcja:
OPS

W związku z mniejszą niż zakładano liczbą złożonych wniosków na świadczenie z programu "Dobry start" 300+, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, przypomina rodzicom, że 30 listopada mija termin składania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” (300+). Wnioski złożone po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Przypominamy, że świadczenie w wysokości 300zł - bez względu na dochody, przysługuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu raz w roku, na każde dziecko do 20 roku życia uczące się w szkole.

Wszystkich rodziców, którzy w tym roku nie złożyli jeszcze wniosku, OPS zachęca do złożenia go w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz banków.

Szczegółowe informacje na stronie: https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/dziecko-i-rodzina/swiadczenie-dobry-start-300/