"Czysta wizja przyszłości", czyli ...Spotkanie z Ekologią

Dodano: 18.12.2020 / Sekcja:
pzo

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach (PZO), to firma, która stale zabiega o doskonalenie działalności usługowej, świadczonej do mieszkańców Gliwic.
"Prymarny stosunek nabrało dla PZO kształtowanie postaw celem ochrony środowiska naturalnego, wzrost świadomości ekologicznej Gliwiczan, a także utrwalanie proekologicznych zachowań. Przedsiebiorstwo pragnie przyczynić się do poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców miasta, bowiem wierzymy, że podjęte działania znajdą swe bezpośrednie odzwierciedlenie w poprawie stanu środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwo pragnie zmienić dotychczasowe postrzeganie odpadów jako tematu brudnego, trudnego i niewartego uwagi, zaczynając już od najmłodszych pokoleń".

Jednak mało kto wie, że przedsiębiorstwo dba również o edukację ekologiczną, w szeroko pojętym aspekcie segregacji oraz myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Jego ostatnia inicjatywa edukacyjna, skierowana jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Młode pokolenie to świeża energia i charyzma do dzielenia się zdobytą wiedzą z najbliższym otoczeniem. Dzięki temu, w naturalny sposób dochodzi do popularyzowania zdobytej wiedzy. Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach (PZO) z wielką przyjemnością zaprasza gliwickie Przedszkola i Szkoły Podstawowe, nauczycieli wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz klasy 1-4 szkół podstawowych, na "Spotkanie z Ekologią". Film - którego bohaterem jest  robot  śMietek - to postać, która koresponduje z hasłem firmy: "Czysta wizja przyszłości". A to przecież nowoczesna i jednocześnie przyszłościowa wizja całościowej gospodarki odpadami, jaka prowadzona jest w Przedsiębiorstwie.

Materiał edukacyjny zawiera historię śMietka, piosenkę, wierszyk oraz gry i zabawy. Może być wykorzystany jako pełna 30 minutowa lekcja zdalna! Na jej końcu, ogłoszony jest konkurs z nagrodami dla dzieci, do którego udziału PZO serdecznie zaprasza.
Poniżej potrzebne materiały:

  • link do lekcji edukacyjnej: https://youtu.be/uCiU43wOBSk
  • link do suplementu w postaci podkładu dźwiękowego z tekstem do piosenki, wiersza i gry integracyjnej: https://youtu.be/IIevz89FdTI
  • w załączeniu znajduje się również dodatek pdf w postaci samego tekstu do piosenki (w filmiku minuta - 13:33), wiersza (7:24) i rymowanki z łapkami (16:59).

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów będzie bardzo wdzięczne za mailowe potwierdzenie wzięcia udziału w lekcji edukacyjnej oraz konkursie. Krótką odpowiedź z potwierdzeniem oraz terminem, w którym lekcja zostanie obejrzana prosimy przesłać na maila: smietek@pzogliwice.pl.

W przypadku dodatkowych pytań/wątpliwości związanych z przeprowadzeniem "Spotkania z Ekologią", prosimy o kontakt pod tym samym adresem mailowym. PZO ma wielką nadzieję, że nagranie uda się obejrzeć jeszcze w czasie przedświątecznym, aby dzieci w trakcie trwania ferii zimowych w styczniu, mogły wykonać prace konkursowe.

Film z zakresu edukacji ekologicznej, może być doskonałym narzędziem zarówno do pracy nauczycieli z dziećmi, jak również okazją, aby dzieciom przedstawić zagadnienia z zakresu ekologii, dbałości o środowisko i zagospodarowania odpadów.

Dokumenty do pobrania