Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe w ZSET

Dodano: 21.12.2020 / Sekcja:
zset foto: Archiwum ZSET

„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, dedykowany dla szkół prowadzących klasy mundurowe w całej Polsce. Począwszy od drugiej edycji projektu , jego beneficjentami są również uczniowie trzecich klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach. Debiutancka edycja została dedykowana 46 uczniom (ówczesnych 2 klas). Kolejna i bieżąca edycja, to każdorazowo 26 „mundurowych”, którzy przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, realizują ten wyjątkowy projekt.

Formuła projektu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w trakcie których odbywa się również pięciodniowy obóz szkoleniowy w warunkach poligonowych (jedynie tegoroczny obóz nie odbył się z powodu ograniczeń i ryzyka związanych z pandemią COVID -19). Uczniowie realizują łącznie 185 godzin lekcyjnych zaplanowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu Edukacja Wojskowa. Warto podkreślić, że ZSET jest jedną ze 124 w Polsce i 10 na Śląsku szkół, zakwalifikowanych do obecnej edycji.

Koordynatorem projektu z ramienia ZSET jest płk. Józef Maj. Poza walorami o charakterze prestiżowym dla szkoły, inicjatywa ta przekłada się także na konkretny efekt materialny, w postaci pozyskanego wyposażenia dla uczniów (nowe mundury koszulki, berety, czapki, rękawiczki i polary, karabinki itd.). Udział uczniów klas mundurowych w kolejnych edycjach programu, przynosi im szereg wymiernych korzyści związanych z ich ewentualną perspektywą kontynuowania kariery w Siłach Zbrojnych tj: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, czy też przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach.
Odzwierciedleniem osiągniętego sukcesu projektu jest złożenie przez siedmiu tegorocznych absolwentów ZSET, uroczystej przysięgi wojskowej i wstąpienie w szeregi Polskich Sił Zbrojnych.

zset
zset
zset
zset
zset
zset