Aktualności | Budowa budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 na finiszu

Budowa budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 na finiszu

Nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 8 w ZSP8

Budowa budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 na finiszu

Opublikowane: 05.09.2022 / Sekcja: Oświata 

Choć do formalnego przeniesienia Przedszkola Miejskiego nr 8 do nowej siedziby jeszcze sporo czasu, to budowa nowego budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 została zakończona. Nowe przedszkole zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej nr 18 na ulicy Okrzei 16 w dzielnicy Zatorze. Inwestycja w całości sfinansowana została przez samorząd miasta Gliwice w latach 2021-2022. Koszt budowy nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 to ponad 13 mln. zł.

Zakres przedsięwzięcia: rozbudowa budynku szkoły o 6-oddziałowy obiekt przedszkolny, obejmujący sale zajęć z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami magazynowymi, salę zajęć ruchowych i zaplecze do wydawania posiłków. Ponadto hol, szatnia, korytarze, gabinety, zaplecze administracyjne i socjalne, pomieszczenia pomocnicze i magazynowe. Inwestycja obejmowała również zagospodarowanie terenu - budowa placu zabaw, chodników, ciągów komunikacyjnych wraz z parkingiem.
Dotychczasowy budynek Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Horsta Bieńka 19, zapewniał miejsce dla 100 dzieci z 4 oddziałami. Niestety obiekt zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej i w przyszłości wymagałaby znacznych nakładów inwestycyjnych na dostosowanie do wymagań p.poż. Aktualnie - dzięki budowie nowego obiektu - w przedszkolu jest miejsce dla 150 dzieci, znacznie poprawiły się warunki i komfort pobytu dzieci w parterowym obiekcie, dostosowanym do potrzeb najmłodszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami.

GALERIA

PM8 w ZSP8 PM8 w ZSP8