Aktualności | Bezpieczne Ferie 2024

Bezpieczne Ferie 2024

Bezpieczne Ferie 2024

Opublikowane: 12.01.2024 / Sekcja: Oświata 

Na terenie województwa śląskiego ruszyła akcja pn. „Bezpieczne Ferie 2024”, która będzie trwała do 26 lutego 2024 r. Wojewoda Śląski przekazał służbom, inspekcjom i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zalecenia w zakresie przeprowadzenia kolejnej edycji tej akcji w naszym regionie, której celem jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku zimowego dzieciom i młodzieży, a także osobom przebywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa. Państwowe służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego będą monitorować formy wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży pod kątem bezpieczeństwa.

Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił 
całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze: 32 20 77 077


Na infolinię można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

Na stronie: https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/ruszaja-bezpieczne-ferie-2024, znajdują się przydatne dokumenty związane z akcją.

Dokumentacja opisująca tryb zgłaszania autokarów, zostanie udostępniona na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu rozpoczęcia akcji.

Wojewoda zwraca się przede wszystkim z prośbą o zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania, a w szczególności:
- sprawdzenie miejsc i obiektów, w których organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży,
- prowadzenie działań edukacyjnych ukierunkowanych na propagowanie wzorców bezpiecznego zachowania się w czasie letniego wypoczynku,
- organizowanie wypoczynku w szkołach, przedszkolach i świetlicach,
- włączenie do akcji straży miejskiej,
- zapewnienie gotowości służb dyżurnych do reakcji na zgłoszenia o nieprawidłowościach i zagrożeniach związanych z zimowym wypoczynkiem.

Informacje Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji: https://policja.pl/pol/aktualnosci/240266,Bezpieczne-ferie-2024.html

https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/ruszaja-bezpieczne-ferie-2024

ferie 2024