Aktualności | Akademia Młodego Mechanika w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach

Akademia Młodego Mechanika w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach

Akademia Młodego Mechanika w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach

Opublikowane: 02.11.2023 / Sekcja: Oświata 

Nowoczesne silniki samochodowe, wyprodukowane przez firmę Stellantis, wzbogaciły z końcem października bazy dydaktyczne, ośmiu śląskich szkół kształcących w branży samochodowej. Uroczystość zorganizowana została w naszym mieście przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, na terenie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach, przy ul. Strzelców Bytomskich 25.

Gliwice nieprzypadkowo zostały wybrane na miejsce przekazania śląskim szkołom pomocy dydaktycznych. Nasze miasto i gliwickie szkoły, należą bowiem do liderów współpracy z KSSE. Już z początkiem 1996 roku kiedy zainicjowano rozmowy z General Motors, równolegle prowadzono intensywne prace i uzgodnienia z przedstawicielami rządu, o ulokowaniu w Gliwicach specjalnej strefy ekonomicznej. W czerwcu 1996 roku powołano do życia Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Kiedy w podstrefie gliwickiej, na obszarze liczącej początkowo 350 ha zlokalizowano Zakłady Opla było już jasne, że szkolnictwo zawodowe w naszym mieście staje nie tylko przed nowym wyzwaniem, ale również szansą: należało tak ukierunkować kształcenie, aby było ono atrakcyjne również pod kątem możliwości rozwoju zawodowego młodych ludzi, którzy właśnie z zakładami strefy chcieli związać swoją przyszłość. 
Przez lata współpraca gliwickich szkół z zakładami zlokalizowanymi w strefie, w tym z Opel Manufacturing Poland sp. z o.o., a obecnie Stellantis, układała się wzorowo. Programy edukacyjne realizowane w przeszłości, m.in. "Opel Polska. Poznajmy się!", praktyki i staże, później klasa patronacka w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, czy wreszcie ostatni program realizowany przez KSSE "Śląskie. Zawodowcy" sprawiły, że gliwickie szkoły zawodowe, nadal pozostają liderami dla działań edukacyjnych, podejmowanych przez Dział Rozwoju Rynku Pracy KSSE S.A.. Jego Dyrektor, Pani Elżbieta Modrzewska wraz z koordynatorem Sławomirem Duchem, nie mieli wątpliwości, by tegoroczna inauguracja Akademii Młodego Mechanika - najnowszej inicjatywy edukacyjnej KSSE, odbyła się w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach. Okazją była również decyzja firmy Stellantis, która zdecydowała o przekazaniu 16 najnowocześniejszych silników produkowanych w tyskim oddziale zakładu, szkołom współpracującym z KSSE.

30 października br., przedstawiciele szkół i samorządów odebrali z rąk Janusza Puzonia - Dyrektora Zakładu Stellantis Gliwice Oddział I Zakład Produkcji Silników Tychy Sp. z o.o. oraz dr. Janusza Michałka, prezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. symboliczne promesy na urządzenia, z których korzystać będą technicy pojazdów samochodowych i mechanicy pojazdów samochodowych. 
Na spotkaniu obecni byli również: Barbara Bandoła - Starosta pszczyński, Adam Wójtowicz - Wicestarosta powiatu gliwickiego, Mateusz Targoś - Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice, Sonia Wójcik - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji w Mysłowicach, Marzena Klementa z Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach i Wojciech Hupsch - pracownik Wydziału Edukacji UM Gliwice, reprezentujący Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna.

Szkoły reprezentowali: Grzegorz Wnuk - Dyrektor Zespół Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu, Adam Burczyk - Dyrektor Zespół Szkół nr 6 w Tychach, Justyna Figołuszka - Dyrektor Powiatowego Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie wraz z kierownikiem warsztatów szkolnych Dariuszem Chromikiem, Monika Ziółkowska - Dyrektor Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Elżbieta Jabłońska - Dyrektor Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie wraz z kierownikiem warsztatów szkolnych Krzysztofem Królem, Marzena Maria Filipowska - Dyrektor Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach, Joanna Szafrańska - Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach oraz Jacek Płowiec - Dyrektor Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Stefana Roweckiego w Gliwicach.

Podczas spotkania zainaugurowany został projekt Akademii Młodego Mechanika - nowa inicjatywa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A, której głównym celem jest popularyzowanie wiedzy na temat trendów współczesnej motoryzacji i potrzeb z nich wynikających, przede wszystkim wśród uczniów i nauczycieli szkół technicznych oraz studentów uczelni technicznych działających na terenie KSSE. 
Akademia zrzeszać będzie z jednej strony szkoły techniczne i uczelnie zainteresowane dostarczaniem nowoczesnej wiedzy z zakresu motoryzacji uczniom i studentom, a z drugiej firmy i producentów, dostawców usług, którzy zechcą dzielić się swoją wiedzą i innowacjami z młodymi adeptami szeroko pojętej mechaniki i transportu itp.

Działania Akademii będą się skupiać przede wszystkim na umożliwieniu młodym ludziom zdobywania praktycznego doświadczenia i rozwijania swoich umiejętności w dziedzinie mechaniki, poprzez takie działania, jak: organizowanie warsztatów, szkoleń produktowych, konkursów i zawodów z mechaniki, wspieranie projektów inżynierskich związanych z mechaniką, organizowanie wykładów i prelekcji z zaproszonymi ekspertami, praktykami w dziedzinie mechaniki.

Członkami Założycielami Akademii będą szkoły, które otrzymały silniki oraz Politechnika Śląska - Wydział Transportu. Będą oni tworzyć Kapitułę Akademii, która decydować będzie o kierunkach rozwoju i działań Akademii, przyjmowaniu nowych Członków, nadawaniu własnych wyróżnień, itp. partnerami projektu są producenci i dostawcy części samochodowych, a program Akademii będą tworzyć wszyscy jej uczestnicy i partnerzy.

Pierwszym wydarzeniem Akademii będzie III wojewódzki Turniej Młodych Mechaników VR i Konferencja pt.: "Kompetencje przyszłości w nowoczesnej motoryzacji." Podczas konferencji zostaną zorganizowane warsztaty dla uczniów i studentów prowadzone przez praktyków branży motoryzacyjnej oraz wykłady i panele dyskusyjne nt. trendów w nowoczesnej motoryzacji.

Szkolnictwo branżowe to przyszłość, a dzięki takim patronom, jak Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna można lepiej przygotowywać młodych ludzi do funkcjonowania na wymagającym rynku pracy. To ważne, aby już teraz rozmawiać o przyszłości kształcenia zawodowego w branży automotive, zwłaszcza w związku z wyzwaniami związanymi z elektromobilnością.

Zapraszamy do Galerii zdjęć.