Aktualności | Razem tworzymy markę Gliwic

Razem tworzymy markę Gliwic

fot. M. Mutwil / Politechnika Śląska

Razem tworzymy markę Gliwic

Opublikowane: 15.03.2023 / Sekcja: Miasto  Oświata 

Gliwice konsekwentnie realizują strategię rozwoju opartą o zasadę „złotego trójkąta” – współdziałania władzy publicznej z nauką i biznesem. Na tym budują zamożność oraz umacniają swoją pozycję w kraju i za granicą. Jednym z filarów „złotej” współpracy jest Politechnika Śląska, uznana kuźnia specjalistycznych kadr i źródło wartościowego potencjału intelektualnego. Dotychczasowe doświadczenia i dobre praktyki oraz nowe obszary współdziałania miasta z uczelnią zostały omówione 13 marca podczas spotkania władz Gliwic z przedstawicielami Politechniki Śląskiej. 

Politechnika Śląska od lat zajmuje wysokie miejsca w regionalnych i krajowych rankingach pod względem liczby absolwentów zasilających kadrę menedżerską. Na bazie kapitału ludzkiego założonej 8 dekad temu w Gliwicach uczelni badawczej rozwijają się liczne przedsiębiorstwa w mieście, innowacyjne firmy z branży IT ulokowane w Centrum Nauki i Biznesu „Nowe Gliwice”, miejskie spółki takie jak Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej czy Śląska Sieć Metropolitalna (pierwszy w Polsce samorządowy operator infrastruktury informatycznej), a także start-upy korzystające z infrastruktury i usług Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” – mającego już prawie 20 lat samorządowego projektu z pogranicza nauki, biznesu i innowacyjnego przemysłu. 

Potencjał intelektualny kadry naukowej Politechniki Śląskiej, zaangażowanej w wielomiesięczne prace grup roboczych nad nową strategią „Gliwice 2040”, był zdecydowaną wartością dodaną w długofalowym procesie tworzenia tego ważnego miejskiego dokumentu. 

Współpraca Biura Rozwoju Miasta UM z naukowcami uczelni w latach 2021–2022 przyczyniła się zarówno do określenia docelowych obszarów strategicznej interwencji (tzw. OSI), istotnych dla gliwickiego samorządu w nadchodzących latach, jak i wskazania w strategii kluczowych osi komunikacyjnych łączących śródmieście z dzielnicą akademicką (alei Przyjaźni z Rynkiem Kultury przy ruinach teatru Victoria oraz bulwarów wzdłuż Kłodnicy). 

Od 3 lat Miasto Gliwice wspólnie z miejską spółką Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej (GAPR) i Aeroklubem Gliwickim oraz Politechniką Śląską tworzy nowoczesny kompleks lotniczy na gliwickim lotnisku zmodernizowanym za blisko 30 mln zł z miejskiej kasy.

Ten obszar jest sercem rozwijającego się Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, dla którego kręgosłupem jest autostrada A4. Dzięki aktywnej współpracy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej lotnisko jest już ważną bazą Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego (ATO). Posiada zaplecze hangarowe do przechowywania statków powietrznych służących zintegrowanemu, całodobowemu szkoleniu studentów i inżynierów lotnictwa w zakresie licencji pilota liniowego ATPL(A). Równolegle GAPR tworzy na lotnisku park techniki, technologii i edukacji lotniczej, a jako koordynator regionalnego klastra MedSilesia, powołanego dla wsparcia innowacyjnej medycyny, intensywnie współpracuje również z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej oraz Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Wkrótce minie 10 lat, odkąd ulica Akademicka zmieniła wizerunek. Dekadę temu samorząd miasta wsparł finansowo na kwotę 8 mln zł oraz wspólnie z Politechniką Śląską przebudował centrum gliwickiego kampusu uczelni. 

Po zakończeniu wartej 14,5 mln zł gruntownej modernizacji półkilometrowego odcinka ul. Akademickiej oraz fragmentów ul. Krzywoustego, w sercu dzielnicy akademickiej powstał otoczony zielenią deptak dla studentów i spacerowiczów, z reprezentacyjnym placem, fontanną i małą architekturą. W kolejnych latach miasto kontynuowało współpracę z Politechniką Śląską, zlecając uczelni m.in. wykonanie ekspertyz technicznych dotyczących nośności ścian tunelu Drogowej Trasy Średnicowej, ekspertyz budynku Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź”, Areny Gliwice czy zadaszenia Centrum Przesiadkowego. Echem tego współdziałania jest również angażowanie studentów Katedry Sztuk Pięknych i Projektowych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w prace naukowo-badawcze związane z projektowanym Centrum Edukacji Ekologicznej w przyszłej siedzibie Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów (miejskiej spółki zajmującej się odpadami komunalnymi). 

Na wsparcie gliwickiego samorządu mogą liczyć zarówno politechniczne wydarzenia i przedsięwzięcia promujące dokonania naukowo-badawcze czy studia na uczelni, jak i imprezy przyczyniające się do rozwoju kultury studenckiej w mieście i regionie. Intensywnie rozwija się też współpraca gliwickiej oświaty z Politechniką Śląską.

Jej efektem są m.in. coroczne Dni Gliwickich Młodych Naukowców, Uczniowskie Salony Edukacyjne, Festiwal Nauki czy konkurs „O Złoty Indeks Politechniki”. Zauważalny jest również rozwój klas patronackich uczelni w wybranych gliwickich szkołach ponadpodstawowych oraz realizacja wspólnych projektów grantowych. 

Wartą szczególnego podkreślenia jest współpraca Miasta Gliwice i Politechniki Śląskiej przy organizacji pomocy dla uchodźców z ogarniętej od roku wojną Ukrainy. 

Politechnika Śląska wyremontowała i udostępniła dom studencki „Rzepicha”, zapewniła też możliwość zakwaterowania w lokalach w Domu Asystenta i akademikach „Ondraszek” i „Barbara”. Z kolei Miasto Gliwice wsparło Politechnikę Lwowską, której kadry po 1945 roku przyczyniły się do powstania Politechniki Śląskiej. Przekazano agregaty prądotwórcze oraz śpiwory, ubrania i żywność.

Jesteśmy przekonani, że wzajemne kontakty i relacje uczelni z Miastem Gliwice będą się dalej owocnie rozwijać. Współdziałanie i współpraca odbywa się w wielu obszarach, od infrastruktury i zmian w obrębie dzielnicy akademickiej po współorganizację i wsparcie działań naukowo-dydaktycznych, kulturalnych i sportowych. Cieszy nas fakt, że obie strony deklarują wspólne działania i zaangażowanie na rzecz przyszłości miasta, które  jest główną siedzibą uczelni. W niedalekiej przyszłości ta synergia przyniesie jeszcze lepsze efekty – komentuje prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Politechnika Śląska kształci tysiące studentów, chętnie zatrudnianych później przez lokalne firmy i regionalny biznes. Wieloletnia obecność tej uczelni w Gliwicach i jej wyjątkowy kapitał ludzki stymulują rozwój naszego miasta, nadając mu akademicki charakter i umożliwiając pełne wykorzystanie posiadanego potencjału. Zależy nam nie tylko na kontynuacji długiej i owocnej współpracy z Politechniką Śląską, ale też na jej stałym poszerzaniu w wielu obszarach. Wyjątkowo cenny dla pozycji miasta jest zwłaszcza transfer myśli technicznej do innowacyjnego przemysłu wysokich technologii i miejskich spółek – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann. 

Spotkanie władz Gliwic z władzami Politechniki Śląskiej w Gliwicach