Aktualności | Gminny Program Rewitalizacji. Warsztaty dla Sośnicy

Gminny Program Rewitalizacji. Warsztaty dla Sośnicy

Gminny Program Rewitalizacji. Warsztaty dla Sośnicy

Opublikowane: 27.02.2024 / Sekcja: Miasto 

25 stycznia Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Czas teraz na kolejny etap prac, którego ważną częścią są warsztaty dla mieszkańców siedmiu wyznaczonych podobszarów rewitalizacji: dzielnicy Baildona, Łabęd, Sikornika, Sośnicy, Szobiszowic, Śródmieścia i Zatorza. Uczestnicy tych spotkań, organizowanych zawsze w godz. 17.00–19.00, rozmawiają o najważniejszych problemach ich podobszaru oraz wszelkich pomocnych działaniach.

Po warsztatach przygotowanych dla mieszkańców Zatorza (15 lutego), Sikornika (20 lutego) , Łabęd (21 lutego) i Śródmieścia (26 lutego), kolejne najbliższe zaplanowano dla Sośnicy (27 lutego, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka, ul. Przedwiośnie 1). Uczestników obowiązują zapisy! Udział w warsztatach można zgłosić:

  • za pośrednictwem e-maila: brm@um.gliwice.pl lub
  • telefonicznie pod nr tel. 32/338-65-50 lub
  • osobiście w Biurze Rozwoju Miasta UM w Gliwicach, ul. Jasna 31a, pok. 202.

Następne warsztaty rewitalizacyjne przewidziano w następujących terminach i lokalizacjach:

  • 5 marca – Szobiszowice – Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Jana Śliwki 8, sala nr 18,
  • 6 marca – Baildona – Centrum 3.0, ul. Jagiellońska 22, sala „Szara”.

(kik)

 

plakat spotkań w Sośnicy