Aktualności | Edukacja to wielka wartość. Dziękujemy nauczycielom! 

Edukacja to wielka wartość. Dziękujemy nauczycielom! 

Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

Edukacja to wielka wartość. Dziękujemy nauczycielom! 

Opublikowane: 14.10.2022 / Sekcja: Miasto  Oświata 

Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To wyjątkowa okazja, by podziękować nauczycielom i pedagogom za codzienną pracę, trud, cierpliwość i zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu, kształtowanie właściwych postaw oraz odkrywanie możliwości i talentów uczniów. Za często okazywaną wrażliwość na potrzeby dzieci i młodzieży, za udział w ich sukcesach i wsparcie w trudnych chwilach.


Miejska gala oświatowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w nowej siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Księcia Ziemowita. Podczas spotkania prezydent Gliwic uhonorował nagrodami wyjątkowych nauczycieli, szczególnie zaangażowanych w swoją pracę, ambasadorów naszego miasta w dziedzinie oświaty.
– Życzę Państwu radości z każdego dnia pracy oraz siły i entuzjazmu w realizowaniu wyjątkowej misji, jaką jest kształtowanie młodych osobowości, nieustającego zapału w przekazywaniu wiedzy i umiejętności zaszczepienia w dzieciach i młodzieży chęci do pogłębiania nauki oraz samodzielnego poznawania świata – mówił prezydent Adam Neumann. Podkreślał, jak ważne jest kształcenie młodych ludzi, odkrywanie i docenianie ich zdolności, otwieranie przed nimi nowych ścieżek rozwoju, co potwierdzają m.in. ostatnie wyniki egzaminów maturalnych. 


Nagrody Prezydenta Miasta II-go stopnia w dziedzinie oświaty w roku 2021 otrzymali:
Grażyna Bollin z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia; 
Anna Bałecka z ZSP nr 14; 
Małgorzata Bartocha z ZSP nr 4;
Beata Bodnar z SP nr 11;
Sylwia Boryczka z ZSP nr 12; 
Piotr Czogala z ZSP nr 16; 
Wioleta Deszyńska z ZSP nr 5;
Joanna Duda z ZSP nr 17; 
Beata Korczewska z SP nr 21; 
Edyta Krasińska z SP nr 9;
Izabela Krzecińska z ZSP nr 3; 
Agnieszka Lis z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych; 
Aleksandra Maliszewska z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego; 
Lucyna Noglik z PM nr 21; 
Renata Pietruszka z SP nr 3; 
Beata Piotrowska z ZSP nr 11; 
Dorota Pniowska z Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej; 
Alina Pucykowicz I LO; 
Lilianna Rupa z II LO; 
Roman Sowa z GCE;
Bożena Soczewka z ZSO nr 8;
Marta Staszczyszyn-Żak z PSM I i II stopnia;
Małgorzata Szymkiewicz z ZSO nr 14; 
Bożena Tomaszewska z Zespołu Szkół Specjalnych; 
Barbara Wielgos-Szejbal z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych.


Nagrody Prezydenta Miasta I-go stopnia w dziedzinie oświaty w roku 2021 otrzymali: 
Mariola Bucher, dyrektor SP nr 13 im. Krystyny Bochenek;
Dorota Bularz dyrektor PM nr 21;
Agata Cira, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1; 
Katarzyna Dąbrowska, dyrektor ZSO nr 8;
Małgorzata Hutnikiewicz, dyrektor ZSP nr 3;
Wojciech Kijewski, dyrektor SP nr 11;
Agnieszka Kołacz-Gromada, dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1;
Anna Krasowska, dyrektor SP nr 21  im. Henryka Sienkiewicza; 
Janusz Magiera, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych; 
Bogusław Pietrzak, dyrektor PSM I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego;
Iwona Pochopień, dyrektor ZSO nr 14;
Anna Pomykała, dyrektor SP nr 9 im. Jana III Sobieskiego;
Małgorzata Semik, dyrektor ZSP nr 8;
Robert Strzelec, dyrektor II LO im. Walerego Wróblewskiego;
Hanna Szczepaniak, dyrektor ZSP nr 5;
Aleksandra Szyszka, dyrektor ZSP nr 12;
Dorota Tarczyńska, dyrektor ZSO nr 7;
Aleksandra Wachtarczyk-Wielkopolan, dyrektor ZSP nr 10;
Agnieszka Wilczyńska, dyrektor PPP;
Urszula Więckowska, dyrektor ZSP nr 6.
Gratulujemy! (mf)
 

prezydent i nauczycielka podczas gali Podczas gali wystąpił chór młodzieżowy PSM II stopnia prowadzony przez dr Joannę Pudlik. odznaczeni pedagodzy Odznaczeni pedagodzy Gala występ muzyków