Finał III Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Ojczyzno moja”

Finał III Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Ojczyzno moja”

źródło: pixabay.com

Finał III Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Ojczyzno moja”

Opublikowane: 27.03.2024 / Sekcja: Oświata 

Czas wydarzenia: 23.04.2024 09:00:00 - 23.04.2024 15:00:00

Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza

Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza 

 

Konkurs ma charakter cykliczny i skierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych województwa śląskiego. W latach 2018-2023 odbyło się pięć edycji konkursu o zasięg miejski, natomiast od dwóch lat konkurs ma zasięg wojewódzki.

Idea konkursu zrodziła się w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości i polega na przygotowaniu recytacji wybranego przez ucznia fragmentu „Pana Tadeusza”. Dzięki ciągłości wydarzenia, w ciągu kilku kolejnych edycji możliwe będzie wyrecytowanie w ramach konkursu całego „Pana Tadeusza”.

Celem konkursu jest zatrzymanie się nad literaturą narodową i uwrażliwienie młodzieży na wartości nieprzemijające, takie jak: piękno, dobro, prawda, honor, odwaga, miłość i patriotyzm, a także podkreślenie wagi tradycji, która w epopei Adama Mickiewicza utrzymuje świadomość narodową Polaków.