VIII Targi Zawodów

VIII Targi Zawodów

VIII Targi Zawodów

Opublikowane: 23.11.2022 / Sekcja: Oświata 

Czas wydarzenia: 26.11.2022 08:00:00 - 26.11.2022 16:00:00

Miejsce wydarzenia: on-line  http://poradnia.gliwice.pl/

Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach  miasto Gliwice 

Wzorem lat ubiegłych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach, we współpracy z Miastem Gliwice, organizuje Targi Zawodów online. 
W ramach VIII edycji Targów opublikowana zostanie lista zawodów kształconych w gliwickich szkołach, z linkami prowadzącymi do kart opisów poszczególnych zawodów.  
Karta, poza informacjami dotyczącymi warunków pracy, oczekiwanych predyspozycji, czy możliwości zatrudnienia w zawodzie, będzie zawierała także:

  1. Nazwy i dane kontaktowe szkół w Gliwicach, w których można kształcić się w danym zawodzie.
  2. Linki do wizytówek szkół, o których mowa w pkt 1, na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
  3. Linki do materiałów informacyjnych o zawodzie lub o szkole przygotowanych przez szkoły.

Prezentacje zawodów kształconych w gliwickich szkołach zostaną opublikowane na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach.