VII Gliwicka Spartakiada Przedszkolna

Dodano: 05.11.2021
Spartakiada Przedszkolaka
Czas wydarzenia: 
2021-11-27 09:00
Miejsce wydarzenia: 
Arena Gliwice
Organizator: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14
Akademia Piłkarska TEAM
Arena Gliwice
Organizator kontakt: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

Sportowe wydarzenie, które wzorem lat ubiegłych, ponownie odbędzie się na terenie Areny Gliwice, w hali Mała Arena.
Już 27 listopada 2021 r. - VII edycja Gliwickiej Spartakiady Przedszkolnej.

Główną ideą Spartakiady Przedszkolnej jest dostarczenie dzieciom rozrywki połączonej z edukacją ruchową, tak ważną w prawidłowym rozwoju młodego społeczeństwa.

Celem zawodów jest propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, zachęcanie ich do aktywności ruchowej, wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa zespołowego, wzmacnianie wiary we własne siły oraz przygotowanie do przeżywania sukcesu
i skutecznego radzenia sobie z porażkami.

Nad prawidłowym przebiegiem Spartakiady oraz przestrzeganiem zasad fair play czuwać będą przedstawiciele organizatorów, a także sędzia główny. Wszyscy uczestnicy rozgrywek sportowych otrzymają pamiątkowe medale i upominki.

W imieniu organizatorów zapraszamy do wspólnej zabawy!

Kategorie wydarzenia: