Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"

Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"

ZSS

Opublikowane: 02.09.2020 / Sekcja: Szkoły ponadpodstawowe  Technika 

ul. Kilińskiego 24a

Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

Telefon: 32 231 49 11

http://zssam-gliwice.pl/

Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach
jest szkołą z ofertą edukacyjną dla młodzieży i dorosłych kształcącą w systemie dziennym
i zaocznym.

W skład zespołu wchodzą :

 1. Technikum nr 7 kształcące w zawodach:
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik mechanik lotniczy,
 • technik spedytor.
 1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 kształcąca w zawodach:
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • kierowca mechanik,
 • mechanik motocyklowy.
 1. Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 kształcąca w zawodzie:
 • technik pojazdów samochodowych.

 

Klasy patronackie

W szkole funkcjonują klasy patronackie:

 • Politechniki Śląskiej (technik mechanik lotniczy),
 • Zakładów Mechanicznych ,,Bumar-Łabędy" S.A. (mechanik pojazdów samochodowych).

Praktyczna nauka zawodu

Uczniowie poza zajęciami w szkole uczestniczą w zajęciach praktycznych, które odbywają się na terenie Warsztatów Szkolnych.
Ponadto do współpracy w procesie kształcenia praktycznego zaproszono podmioty zewnętrzne do których należą m. in. Aeroklub Gliwicki, Zakłady Mechaniczne ,,Bumar-Łabędy" S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Bus Center Service, Keller Gliwice, ASO Ford City Car, Autoryzowany Dealer Kia Euro Kas.

 

Infrastruktura szkoły

Bazę placówki stanowi budynek szkolny z salą gimnastyczną, kompleks boisk sportowych, miasteczko ruchu drogowego z placem manewrowym oraz warsztaty szkolne z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów.

 

Dodatkowe możliwości dla uczniów

Podczas nauki uczniowie wybranych kierunków uczestniczą w kursie prawa jazdy, zdobywają dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kurs kierowców wózków jezdniowych, kurs SEP, kurs operatorów dronów) potwierdzone certyfikatami.

W szkole realizowane są projekty unijne w ramach których uczniowie odbywają krajowe i zagraniczne staże u pracodawców. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, organizując festyny i pikniki, organizuje cykliczne akcje krwiodawstwa oraz aktywnie wspiera Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - oddział w Gliwicach.

ZSS