Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych

Opublikowane: 06.05.2021 / Sekcja: Szkoły ponadpodstawowe  Technika 

ul. Bojkowska 16

Gliwice

sekretariat@zsbc.gliwice.eu

Telefon: telefon: 32 232 03 74

http://www.zsb.gliwice.pl

W skład Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach wchodzi Technikum nr 4 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4. Mocną stroną naszej szkoły jest bardzo dobre przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu i poruszania się na rynku pracy, troska o ich bezpieczeństwo i dobra atmosfera sprzyjająca ich rozwojowi.

W technikum uczniowie kształcą się w zawodach: technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik renowacji architektury, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej. W szkole branżowej w zawodzie monter robót wykończeniowych w budownictwie. Klasy w zawodach budowalnych objęte są patronatem Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze GPBP Gliwice i MR Construcion.

Szkoła jest ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE. Posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie do nauki zawodów. Szkoła współpracuje w organizacji praktyk zawodowych, staży i zajęć praktycznych z wieloma firmami i przedsiębiorstwami o zasięgu regionalnym i krajowym. Jest organizatorem zawodowych  konkursów i olimpiad ogólnopolskich na poziomie regionalnym takich jak olimpiada zawodowa „ Złota kielnie’, olimpiada „Buduj z pasją” i „Ogólnopolski konkurs wiedzy o energetyce odnawialnej”.

Uczniowie ZSBC chętnie angażują się w szeroko rozumianą działalność społeczną. Aktywnie współpracują z Młodzieżową Radą Miasta Gliwice. W ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu wspierają wiele akcji charytatywnych. Szkołą uczestniczy w programach unijnych np. Erasmus +” dzięki czemu uczniowie mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych praktykach zawodowych  w Hiszpanii i Niemczech.