Technikum nr 2 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie

Technikum nr 2 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie

Technikum nr 2 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie

Opublikowane: 06.05.2021 / Sekcja: Szkoły ponadpodstawowe  Technika 

ul. Stefana Okrzei 20

Gliwice

sekretariat@gce.gliwice.eu

Telefon: 32 231 35 76

http://www.gce.gliwice.pl

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach to szkoły  dla młodzieży i dorosłych.

Technikum nr 2:

 • technik analityk,
 • technik mechatronik,
 • technik automatyk,
 • technik mechanik,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik ochrony środowiska
 • technik spawalnictwa - nowy kierunek (klasa patronacka Mostostalu)

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1:

 • mechatronik (klasa patronacka Opla),
 • fryzjer
 • oddziały wielozawodowe – ślusarz, stolarz, piekarz, cukiernik, kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik pojazdów samochodowych

Centrum Kształcenia Ustawicznego:

 • Szkoła Branżowa II Stopnia nr 1
  • technik mechatronik
  • technik usług fryzjerskich
 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 50
 • XII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna nr 2
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Centrum Kształcenia Zawodowego:

 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
 • Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

 

Więcej informacji: www.gce.gliwice.pl

W szkole panuje miła i przyjazna atmosfera! Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego Naszą szkołę: https://www.youtube.com/watch?v=HrF-IUfCCG0&t=1s