Technikum nr 5 i Technikum nr 6 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Technikum nr 5 i Technikum nr 6 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Opublikowane: 02.08.2021 / Sekcja: Szkoły ponadpodstawowe  Technika  Szkoły branżowe I st. 

ul. Kozielska 1

Gliwice

ckziu@ckziu.gliwice.pl

Telefon: 32 231 52 36

http://www.ckziu.gliwice.pl

CKZiU nr 1 to szkoła, która:

 • kształci w zawodach usługowych branży: ekonomiczno – handlowej, turystyczno – hotelarskiej i gastronomicznej w ramach Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia,
 • kładzie duży nacisk na edukację zawodową, dzięki której uczniowie uzyskują wysokie wyniki egzaminacyjne,
 • posiada pracownie symulacyjne świetnie wyposażone w najlepszej klasy sprzęt i oprogramowanie,
 • umożliwia uczniom realizację praktyk zawodowych w kraju oraz za granicą, w ramach programów Erasmus, PO WER, a także na podstawie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami,
 • współpracuje na szeroką skalę z pracodawcami i przedsiębiorcami rynku lokalnego,
 • stwarza się warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
 • pozwala uczniom rozwijać umiejętności i zdolności ogólnokształcące poprzez uczestnictwo w różnego typu konkursach, turniejach, olimpiadach oraz  zawodach sportowych,
 • jest organizatorem imprez i konkursów międzyszkolnych (m.in. Pieszy Rajd o Puchar Jesieni, Gliwice - miasto wielu kultur),
 • dba o dobrą atmosferę, szeroko pojętą kulturę, etykę i rozwój każdego ucznia.

 

Uczniowie CKZiU nr 1 to:

 • finaliści Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności,
 • laureaci Międzynarodowych Konkursów Zawodowych.

 

Dzięki realizacji projektu w ramach EFS, pn. Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu, CKZiU nr 1 przystosowane jest do kształcenia osób niepełnosprawnych.

W ogólnopolskim konkursie Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości, projekt CKZiU nr 1 „Razem możemy więcej” dotyczący organizacji praktyk zawodowych, został wyróżniony i uznany za bardzo dobrą praktykę.

CKZiU promuje dualny system kształcenia zawodowego. Szkoła zarządza gliwickim barem sałatkowym „U Króla Stasia”. Jest to projekt, którego celem nadrzędnym jest wspieranie i kreowanie działań i zachowań przedsiębiorczych uczniów oraz promowanie zdrowego stylu odżywiania się. Działania te zostały nagrodzone w 2012 r. nagrodą główną w krajowym finale konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” oraz nominacją do europejskiego etapu konkursu.