V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach

Opublikowane: 02.07.2020 / Sekcja: Szkoły ponadpodstawowe  Licea ogólnokształcące 

ul. Górnych Wałów 29

Gliwice

sekretariat@lo5.gliwice.eu

Telefon: 32 231 07 93

http://vlo.gliwice.pl/

W XXIX ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących magazynu edukacyjnego „Perspektywy” szkoła uzyskała po raz kolejny tytuł Złotej Szkoły. Szkoła szczególny nacisk kładzie na jakość kształcenia, co od lat przekłada się na doskonałe wyniki na egzaminach zewnętrznych, osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach oraz sukcesy absolwentów kontynuujących naukę na prestiżowych kierunkach studiów w kraju i zagranicą. Podczas ponad 70 lat działalności, szkoła wychowała 160 olimpijczyków, z czego w ostatnich pięciu latach 32 - w różnorodnych dziedzinach: z języka polskiego, niemieckiego, angielskiego, biologii, ekologii, chemii, fizyki, historii, geografii, wiedzy o państwie i prawie, w olimpiadzie teologii katolickiej. Liceum corocznie osiąga doskonałe rezultaty z egzaminu maturalnego. W roku 2019 wszystkie wyniki matury plasowały się powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej. Wskaźniki EWD (efektywności nauczania) plasują szkołę wśród "szkół sukcesu". Absolwenci „Piątki” bez trudu dostają się na prestiżowe kierunki studiów w najlepszych uczelniach.

Każda z klas w szkole zapewnia  możliwość nauki dwóch języków obcych (w wersji podstawowej lub rozszerzonej): angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego. Języki obce nauczane są międzyoddziałowo. Na początku roku szkolnego sprawdzany jest poziom umiejętności, tak by uczeń trafił do grupy odpowiadającej jego umiejętnościom. Klasa dwujęzyczna o profilu matematyczno - przyrodniczym, adresowana jest do tych, których mocną stroną są przedmioty ścisłe, ale jednocześnie chcą doskonalić znajomość języka, by w przyszłości móc bez kompleksów studiować na zagranicznych uczelniach i pracować w międzynarodowych zespołach.

Profesjonalna kadra nauczycielska VLO. W szkole można uczestniczyć w: przedmiotowych kołach zainteresowań, Międzyszkolnym Kole Matematycznym, wymianie młodzieży w ramach programu Erasmus+, zajęciach SKS, gimnastyce korekcyjnej, kole strzeleckim, Kole Teatralnym, Kole Młodych Poetów, Wieczorze Talentów, działaniach wolontariatu, PCK, działaniach Klubu Europejskiego, zajęciach laboratoryjnych z chemii prowadzonych w GCE, projektach edukacyjnych związanych z nauczaniem przez Internet, zajęciach prowadzonych we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, koncertach umuzykalniających organizowanych we współpracy z Filharmonią Śląską i Szkołą Muzyczną w Gliwicach, letnich i zimowych obozach sportowych, wyjazdach do śląskich i krakowskich teatrów, zajęciach Młodzieżowej Akademii Filmowej, wycieczkach naukowych, np. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zagranicznych wyjazdach językowych i wycieczkach turystycznych.

Budynek szkoły to zabytek „z duszą” i ponad stuletnią historią, wewnątrz znajdują się dobrze wyposażone pracownie z nowoczesnym sprzętem. Większość sal wyposażonych jest w tablice multimedialne, a ponadto w szkole znajdują się 2 wielostanowiskowe pracownie informatyczne, sprzyjającą skupieniu bibliotekę i czytelnię, sklepik szkolny i gabinet pielęgniarki.
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowej, bogato wyposażonej hali sportowej ze ścianką wspinaczkową.

Szkoła znajduje się w samym centrum Gliwic, w bezpośrednim sąsiedztwie historycznej starówki, blisko rynku i wielu innych atrakcji miasta Gliwice. Jeśli uczeń uczęszcza do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, to z V LO ma do niej najbliżej.