IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach

IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach

IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach

Opublikowane: 01.07.2020 / Sekcja: Szkoły ponadpodstawowe  Licea ogólnokształcące 

ul. Kozielska 1a

Gliwice

sekretariat@lo4.gliwice.eu

Telefon: 32 231 46 85

http://ivlo.gliwice.pl/

IV LO jest szkołą z kanonem rozszerzeń zgodnym z oczekiwaniami uczniów i ich potrzebami związanymi z dalszym kształceniem.
Poza przedmiotami obowiązkowymi oferuje przedmioty dodatkowe, które w sposób wartościowy uzupełniają wiadomości i wiedzę.
Szkoła zajmuje wysokie miejsce w rankingu liceów ogólnokształcących Perspektyw – rokrocznie zdobywa miejsce wśród najlepszych szkół w Polsce.
Realizujemy projekty wymiany uczniów ze szkołą z Dessau oraz projekty ERASMUS+. Współpracujemy z uczelniami wyższymi regionu i ośrodkami nauki. Na uczniów czekają w liceum dobrze wyposażone pracownie, a nauczanie prowadzi się z zastosowaniem nowoczesnych metod. Szkołę cechuje bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym - nauczyciele organizują dodatkowe zajęcia w ramach przygotowania do egzaminów. Większość to wieloletni egzaminatorzy OKE, rokrocznie uczestniczący w sprawdzaniu matur w ośrodkach egzaminacyjnych. Nauczyciele przygotowują także uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, zawodach. Nasi nauczyciele traktują wszystkich uczniów w sposób profesjonalny, podmiotowy, serdeczny.

W szkole bardzo prężnie działa koło wolontariatu, którego członkowie wspierają kilkanaście akcji rocznie m.in. współpracują z Gliwickim Hospicjum, WOŚP, świetlicami środowiskowymi czy szpitalami. Dzięki temu kształtowane są postawy prospołeczne uczniów, rozwijana jest empatia a także uwrażliwianie na samotność i cierpienie drugiego człowieka.

Każdy uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego może liczyć na bogatą ofertę kulturalną, nauczyciele organizują wycieczki do Krakowa, Warszawy, Katowic, Wrocławia oraz do innych miast, które mają atrakcyjną paletę miejsc wartych zwiedzenia. Uczniowie regularnie wyjeżdżają na spektakle do teatru, biorą udział w lekcjach muzealnych. Realizujemy projekty artystyczne – szkolne musicale i spektakle, happeningi. Oferujemy uczestnictwo w zajęciach w ramach współpracy
z uczelniami wyższymi, a także dla miłośników historii - współpracę z Towarzystwem Miłośników Lwowa. Dla osób żądnych podróży organizowane są wycieczki zagraniczne.

IV LO jest jedyną szkołą w Gliwicach, która może poszczycić się posiadaniem strzelnicy sportowej. Rokrocznie organizowane są tutaj zawody strzeleckie dla uczniów z miasta i powiatu. Oprócz tego, uczniowie moją rozwijać swoje zainteresowania sportem w nowoczesnej hali, w bardzo dobrze wyposażonej siłowni szkolnej czy na zmodernizowanym boisku szkolnym.

IV LO to szkoła nowoczesna, a zarazem pielęgnująca tradycje, patriotyzm. Jesteśmy szkołą otwartą, proekologiczną, stawiająca na kreatywność uczniów, wspierającą, niewykluczającą. Naszą dumą jest atmosfera tolerancji i życzliwości wobec wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Szkoła oferuje:

 • Wysoki poziom nauczania,
 • Sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne lub rzutnik,
 • Współpracę z wyższymi uczelniami i ośrodkami nauki, szpitalami, obserwatoriami astronomicznymi,
 • Przygotowanie do olimpiad,
 • Przygotowanie do matury na dodatkowych zajęciach,
 • Udział w wolontariacie,
 • Organizacje i udział w zawodach i konkursach, także na szkolnej strzelnicy,
 • Dodatkowe zajęcia, np. Kółko teatralne Egzaltacja,
 • lokalizację w dobrze skomunikowanym miejscu,
 • Dobrze wyposażoną bibliotekę,
 • Szafkę dla każdego ucznia,
 • Zdrowe śniadania z foodtrucka,
 • Wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • Wymianę zagraniczną,
 • Atmosferę tolerancji i życzliwości.