IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach

Dodano: 01.07.2020 / Kategorie: Szkoły ponadpodstawowe, Licea ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach

foto: Z. Daniec

Dane adresowe
ul. Kozielska 1a
44-100
Gliwice
Dane kontaktowe

IV LO jest propozycją edukacyjną z kanonem rozszerzeń, zgodnym z oczekiwaniami uczniów i ich potrzebami związanymi z dalszym kształceniem.
Poza przedmiotami obowiązkowymi opracowała ofertę przedmiotów dodatkowych, które w sposób wartościowy uzupełnią wiadomości i wiedzę.
Szkoła jest uwzględniana w rankingu liceów ogólnokształcących Perspektyw.
Realizuje projekty wymiany uczniów ze szkołą z Dessau, projekty COMENIUSA oraz ERASMUS+. Współpracuje z uczelniami wyższymi regionu i ośrodkami nauki. Języki obce, to: angielski, niemiecki lub francuski i dodatkowy – łaciński.
Na uczniów czekają w liceum dobrze wyposażone pracownie, a nauczanie prowadzi się z zastosowaniem nowoczesnych metod. Szkoła umożliwia przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, zawodach. Szkołę cechuje bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym - nauczyciele organizują dodatkowe zajęcia w ramach przygotowania do egzaminów. Zdawalność egzaminu ustnego i pisemnego wynosi w szkole 100%.
W szkole pracują bardzo dobrze przygotowani nauczyciele, którzy traktują wszystkich uczniów w sposób profesjonalny, podmiotowy, życzliwy. Większość to wieloletni egzaminatorzy OKE, rokrocznie uczestniczący w sprawdzaniu matur w ośrodkach egzaminacyjnych.