II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach

II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach

II LO w Gliwicach

Opublikowane: 03.07.2020 / Sekcja: Szkoły ponadpodstawowe  Licea ogólnokształcące 

ul. Walerego Wróblewskiego 9

Gliwice

sekretariat@lo2.gliwice.eu

Telefon: 32 231 12 13

http://www.zso3.edu.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego jest szkołą, dbającą o tradycje i jednocześnie gotową na wyzwania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Mocną stroną szkoły jest wysoka jakość nauczania, troska o bezpieczeństwo uczniów, atmosfera, stymulująca sumienną i systematyczną pracę oraz możliwość samodzielnego realizowania pomysłów i własnego rozwoju. Liceum może się poszczycić sukcesami uczniów, zarówno w zakresie przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych. Dzięki temu od początku istnienia rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” znajduje się w gronie najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce. 

Szkoła nosi zaszczytny tytuł „Szkoły odkrywców talentów”, a dbając o wszechstronny rozwój młodzieży organizuje zajęcia artystyczne (np. koło teatralne), wprowadza innowacje i programy autorskie (retoryka, edukacja filmowa i teatralna, matematyka). Dodatkowo, wybitnie uzdolnieni uczniowie mają indywidualne programy nauczania. Szkołą współpracuje z najlepszymi śląskimi uczelniami: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny.

Uczniowie II LO chętnie angażują się w szeroko rozumianą działalność społeczną. Aktywnie współpracują z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego i Młodzieżową Radą Miasta Gliwice. Uczestniczą w licznych konferencjach, debatach i eventach społecznych. Rozwijają życie kulturalne w szkole poprzez organizację koncertów, festiwali i dni tematycznych. W ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu wspierają wiele akcji charytatywnych, m. in. Szlachetną Paczkę.

Szkołą uczestniczy w programach unijnych np. Wielostronnym Partnerskim Projekcie Erasmus + czy projektach „E-Twinning”. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w szeregu wymian międzynarodowych: ze Słoweńcami, Holendrami czy Amerykanami. Regularnie odbywają wycieczki zagraniczne, m. in. do Londynu, Paryża, Brukseli czy Wiednia. Uczniowie II LO uczestniczą także w takich wydarzeniach jak Euroweek czy MUN.

Uczniowie osiągają również sukcesy w sporcie:  m. in. w pływaniu, piłce siatkowej, koszykówce, biegach na orientację i strzelectwie. Od 2017 r. Szkoła dysponuje doskonałym zapleczem sportowym w postaci nowych boisk szkolnych i siłowni na wolnym powietrzu.