I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach

I LO

Opublikowane: 02.07.2020 / Sekcja: Szkoły ponadpodstawowe  Licea ogólnokształcące 

ul. Zimnej Wody 8

Gliwice

sekretariat@lo1.gliwice.eu

Telefon: 32 231 47 32

http://www.lo1.gliwice.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach zostało założone 1 września 1949 roku.
Mieści się ono w budynku wzniesionym w 1915 roku dla Katolische Volkschule II, przy ul. Kaltbad 8, obecnie ul. Zimnej Wody 8.
Wysoki poziom nauczania w szkole, gwarantuje uczniom sukcesy na egzaminach maturalnych (jedne z najwyższych wyników w województwie i w kraju) oraz w różnego typu olimpiadach, turniejach, konkursach i zawodach sportowych.
Uczniowie szkoły uzyskują tytuły laureata m.in. z olimpiad przedmiotowych z literatury i języka polskiego, wiedzy o prawach człowieka, wiedzy o społeczeństwie, języków obcych, filozofii, geografii, ekologii, matematyki, fizyki, astronomii, chemii, informatyki, historii.

Od kilku lat szkoła szczyci się uzyskaniem tytułu "Złotej Szkoły". Liceum w XX Ogólnopolskim Rankingu Liceów Perspektywy 2018 zajęło 100 miejsce w Polsce, 7 w województwie śląskim i 1 w Gliwicach. Wysoki wynik został potwierdzony w kolejnym roku. Szkoła zajęła 125 miejsce w Polsce.
Najwyższy wynik w historii, szkoła zajęła XXII Ogólnopolskim Rankingu Liceów Perspektywy 2020 zajmując 53 miejsce w kraju, 3 miejsce w województwie i pierwsze w Gliwicach.
We wrześniu 2009 roku w I LO utworzono pierwszą klasę pre-IB (pre IB-Diploma Programme) przygotowującą do programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate - IB). Od tego czasu 9 roczników absolwentów z powodzeniem zdało egzamin Matury Międzynarodowej. Absolwenci liceum studiują na najlepszych uniwersytetach w Polsce i na świecie (Cambridge, Imperial College London, Oxford, MIT).
W kolejnych latach wdrożono inne innowacje pedagogiczne m.in.: klasę politechniczną oraz klasę matematyczno-przyrodniczą.
Od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzono nauczanie dwujęzyczne we wszystkich oddziałach: od 1 września 2017 roku nazwa szkoły została zmieniona na I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego.
Nauczanie dwujęzyczne: zajęcia z wybranych przedmiotów tj. biologia, chemia, fizyka, matematyka prowadzone są częściowo po polsku, częściowo po angielsku, tak by uczniowie mieli możliwość opanowania języka angielskiego z bogatym słownictwem z różnych dziedzin. Pozwala to na stosowanie języka jako narzędzie w szerokim zakresie na różnych przedmiotach, a w dalszej przyszłości na różnych kierunkach studiów. We wszystkich klasach język angielski realizowany jest w wymiarze 6 godzin tygodniowo na poziomie dwujęzycznym oraz co najmniej 2 przedmioty są realizowane dwujęzycznie tzn. zajęcia są prowadzone częściowo bądź w całości w języku angielskim. Rekrutacja do wszystkich klas obejmuje również pisemny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego.

Szkoła zapewnia:

  • wysoki poziom nauczania,
  • bliskość środowisk akademickich poprzez patronat naukowy Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • klasę pre-IB/MYP przygotowującą do programu międzynarodowej matury,
  • wymianę zagraniczną,
  • naukę w profesjonalnych klasopracowniach wyposażonych dzięki środkom europejskim,
  • przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo w szkole,
  • nowoczesną halę sportową oraz pracownie do nauki przedmiotów eksperymentalnych (termin oddania rok szkolny 2021/22),
  • dobrą lokalizację (centrum miasta, łatwy dojazd również spoza Gliwic),
  • szkołę otwartą na wszystkich uczniów,
  • windę dla osób niepełnosprawnych.
I LO I LO