VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach w ZSO nr 5 im. Armii Krajowej

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach w ZSO nr 5 im. Armii Krajowej

VIII LO

Opublikowane: 03.07.2020 / Sekcja: Szkoły ponadpodstawowe  Licea ogólnokształcące  Zespoły Szkół Ogólnokształcących 

ul. Sikornik 34

Gliwice

sekretariat@zso5.gliwice.eu

Telefon: 32 232 25 01

http://www.zso5.gliwice.pl

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Gliwicach.

Atuty szkoły:

 • troska o rozwój osobowości, wrażliwości i kultury osobistej ucznia,
 • zmodernizowany oraz nowoczesny obiekt szkolny z bogatą bazą dydaktyczną,
 • bardzo dobra jakość kształcenia,
 • doświadczona kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach,
 • możliwość nauki języka hiszpańskiego,
 • przyjazna atmosfera,
 • zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • stypendia dla najzdolniejszych uczniów,
 • opieka psychologa, pedagoga, logopedy oraz pielęgniarki,
 • nowoczesna sala gimnastyczna oraz kompleks sportowo-rekreacyjny,
 • lekcje wychowania fizycznego na basenie,
 • możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej,
 • dobra lokalizacja.

Szkoła współpracuje z:

 • Uniwersytetem Psychologii Społecznej (SWPS w Katowicach)
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach
 • Gliwickim Klubem Sportowym "PIAST" S.A.

 

ZSO 5