Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 19 w ZSO nr 8

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 19 w ZSO nr 8

SP 19

Opublikowane: 13.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Syriusza 30

Gliwice

sekretariat@zso8.gliwice.eu

Telefon: 32 234 41 13

http://www.zso8.gliwice.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 19 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8.
Położona jest w pięknym otoczeniu przyrody w Dzielnicy Kopernik. Szkoła znajduje się w budynku wyposażonym w podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
Atutem szkoły jest fakt, że oprócz oddziałów ogólnodostępnych (jak w każdej szkole podstawowej), prowadzone są również oddziały sportowe (pływanie, lekka atletyka), a zajęcia sportowe odbywają się na pływalni "Olimpijczyk" oraz kompleksie lekkoatletycznym "Arena Lekkoatletyczna". Obiekty zlokalizowane sa tuz przy szkole.

W placówce kultywuje się tradycje regionu i Polski. Szkoła oferuje bogatą bazę dydaktyczną, profesjonalne pracownie przedmiotowe, wyposażone w najnowsze urządzenia z zakresu technologii informacyjnych (każda sala posiada tablice interaktywną). W budynku szkoły znajduje się ponadto hala sportowa, dwie sale gimnastyczne oraz stołówka z obiadami gotowanymi na miejscu.
Szkoła oferuje naukę języków obcych – języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego oraz wiele zajęć dodatkowych.
Do dyspozycji uczniów jest ponadto bogato wyposażona biblioteka szkolna z centrum multimedialnym.

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, szkoła organizuje świetlicę czynną w godzinach od 6:30 do 16:30. Jest ona bogato wyposażona (również w nowoczesne urządzenia z zakresu technologii informacyjnych - m.in. dywany interaktywne) oraz realizuje różnorodne zajęcia tematyczne: muzyczne, rękodzieło, plastyczne, przyrodnicze, teatralne, aikido oraz inne. Powyższe sprawia, że jest miejscem, które daje możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów.

W ramach swojej działalności szkoła organizuje licznego rodzaju wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz warsztaty językowe (w Londynie, Euroweek). Realizuje również projekty międzynarodowe: Erasmus+ oraz PO WER. Uczniowie szkoły biorą udział w wielu konkursach i zawodach, osiągając doskonałe wyniki zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Powoływani są również do Kadry Narodowej Polski.
Poza nauką, szkoła zapewnia uczniom możliwość realizacji swoich zainteresowań i pasji (zespół "Royal Family", szkolne "Radio Tonacja", robotyka i wiele innych). Do stałej dyspozycji uczniów są gabinety: lekarski, pedagoga i psychologa.

 

SP 19 SP 19 SP 19 Arena lekkoatletyczna przy ZSO nr 8