Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka

SP 3

Opublikowane: 30.06.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Ignacego Daszyńskiego 424

Gliwice

sekretariat@sp3.gliwice.eu

Telefon: 32 234 82 21

http://www.sp3gliwice.pl

Przyjazna i bezpieczna szkoła, pomagająca wszystkim uczniom w rozwoju ich talentów, odkrywająca mocne strony każdego dziecka, doceniająca ich możliwości.

Oferta szkoły obejmuje:

 • kameralne zespoły klasowe
 • Oddział Przedszkolny dla dzieci 5 i 6-letnich
 • prowadzenie klas integracyjnych
 • intensywną naukę języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej (3h /tydzień) i angielskiego ( 2h/tydzień) od klasy „0”
 • zajęcia komputerowe od najmłodszych klas w doskonale wyposażonych     pracowniach
 • opiekę psychologa i pedagoga
 • opiekę świetlicową dla dzieci klas I-VI( 6.45-16.30)
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • zajęcia w kołach zainteresowań
 • półkolonie w okresie ferii zimowych i letnich
 • zapewnienie bezpłatnego dojazdu dla dzieci niepełnosprawnych
 • gabinet higieny szkolnej oraz dyżury pielęgniarki dyplomowanej

Szkoła zapewnia:

 • Sale lekcyjne dla najmłodszych, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych dzieci 5,6,7-letnich
 • Gabinety specjalistyczne wyposażone w pomoce z Funduszu Europejskiego
 • Pracownie komputerowe MC Macintosh i MS Windows
 • Salę zabaw dla najmłodszych z basenem suchym (kulkowym)
 • Salę Integracji Sensorycznej do terapii indywidualnej i grupowej
 • Nowocześnie wyposażone sale lekcyjne dla klas IV-VI
 • Bibliotekę multimedialną
 • Jadalnię-obiady przygotowywane na miejscu, menu dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci
 • Zaplecze sportowe
 • Teren szkoły otoczony zielenią, ogrodzony, z dala od ulicy
 • Salę gimnastyczną
 • Boisko do piłki nożnej, boisko do piłki koszykowej, nowoczesny plac zabaw, piaskownicę

Szkoła współpracuje z:

 • Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Niemców
 • Biblioteką Miejską
 • Caritas
 • Miejskiem Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Radą Osiedlową „Ostropa”