Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w ZSPO nr 1

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w ZSPO nr 1

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich

Opublikowane: 09.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Jasnogórska 15-17

Gliwice

sekretariat@zspo1.gliwice.eu

Telefon: 32 231 25 61

https://www.sp6.gliwice.pl/

Wysoka jakość kształcenia i wychowania w celu przygotowania do dalszej edukacji i życia w społeczeństwie obywatelskim młodego człowieka - wartościowego, mądrego, kulturalnego oraz zdrowego Polaka i Europejczyka.