Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza

Opublikowane: 13.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A

Gliwice

sp21@sp21.gliwice.pl

Telefon: 32 237 09 28

http://www.sp21.gliwice.pl

Misją szkoły jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, która umożliwia wszechstronny rozwój uczniów oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia.

Uczeń szkoły:

  • Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuację nauki na miarę swoich możliwości.
  • Potrafi stosować nabyte wiadomości w życiu codziennym.
  • Preferuje zdrowy i bezpieczny styl życia.
  • Umie żyć w społeczeństwie.