Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w ZS-P nr 11

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w ZS-P nr 11

SP 7

Opublikowane: 09.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Tarnogórska 59

Gliwice

sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Telefon: 32 231 07 14

http://www.zsp11gliwice.pl

Szkoła w której uczeń zdobywa rzetelną wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą edukację w przyjaznej, bezpiecznej i nowoczesnej szkole.

  • Wysoce wykwalifikowana kadra prowadzi zajęcia nowoczesnymi metodami, wdraża programy autorskie kształcące umiejętności, sprawiedliwie ocenia.
  • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia uczniowi rozwijanie własnych zainteresowań, zaspokaja jego potrzeby i oczekiwania.
  • Szkoła wspiera rodziców (opiekunów) w wychowaniu, zgodnie z przyjętymi normami i uznanymi wartościami.
  • Szkoła jest otwarta na potrzeby i oczekiwania swoich klientów (uczniów, nauczycieli, rodziców - opiekunów, administracji, obsługi i społeczności lokalnej)