Szkoła Podstawowa nr 5 w ZS-P nr 3

Szkoła Podstawowa nr 5 w ZS-P nr 3

Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

Opublikowane: 30.06.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Żwirki i Wigury 85

Gliwice

sekretariat@zsp3.gliwice.eu

Telefon: telefon: 32 232 20 56

http://www.zsp3.gliwice.pl