Szkoła Podstawowa nr 39 im. Obrońców Pokoju w ZS-P nr 4

 Szkoła Podstawowa nr 39 im. Obrońców Pokoju w ZS-P nr 4

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Obrońców Pokoju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

Opublikowane: 14.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Obrońców Pokoju 4

Gliwice

sekretariat@zsp4.gliwice.eu

Telefon: 32 279 33 92

http://www.zsp4gliwice.edu.pl

 Szkoła Podstawowa nr 39 im. Obrońców Pokoju wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

SP 39 SP 39