Szkoła Podstawowa nr 38 w ZSO nr 2

Szkoła Podstawowa nr 38 w ZSO nr 2

Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

Opublikowane: 14.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Partyzantów 25

Gliwice

sekretariat@zso2.gliwice.eu

Telefon: 32 234 25 53

http://zso2gliwice.szkolnastrona.pl

Status społeczny i materialny mieszkańców dzielnicy Łabędy jest bardzo zróżnicowany. Rolą szkoły jest więc wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z bardzo zróżnicowanych środowisk. Chodzi o zapewnienie z jednej strony możliwości wyrównywania braków, a z drugiej pełnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów. W Szkole Podstawowej nr 38 w Gliwicach w 21 oddziałach uczy się obecnie niemal 500 uczniów. Szkoła zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pomoc psychologiczną oraz logopedyczną. Posiada nowoczesne wyposażenie: sale komputerowe, łącza internetowe w każdej klasie, telewizory i rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, bogate zaplecze pomocy dydaktycznych. Ponadto do dyspozycji uczniów  pozostają przestronne, dobrze wyposażone sale w tym sale przystosowane dla uczniów klas młodszych, które znajdują się w oddzielnym skrzydle budynku pozostającym do wyłącznego użytku uczniów klas 1-3. Uczniowie klas starszych zajmują drugie skrzydło. Posiadamy dwie sale gimnastyczne, salkę do tenisa stołowego, no i oczywiście mamy nieograniczoną możliwość korzystania z zaplecza CKS „Łabędź”, przede wszystkim z dużej i nowoczesnej hali sportowej oraz z sali widowiskowej. Owocem trwającej modernizacji terenu wokół szkoły są trzy nowoczesne place zabaw – dwa do dyspozycji dzieci szkolnych i jeden dla przedszkolaków – oraz siłownia na wolnym powietrzu. W najbliższym czasie ukończone zostaną także obiekty sportowe.  

Placówka organizuje wiele zajęć pozalekcyjnych wyrównujących potrzeby edukacyjne i rozwijające zainteresowania uczniów. Dba o promowanie osiągnięć uczniów w środowisku. Bierze udział w licznych konkursach międzyszkolnych, akcjach charytatywnych i kampaniach społecznych. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Szkoła preferuje indywidualne podejście do każdego ucznia i zapewnia wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców i uczniów. Organizowane imprezy kształtujące postawy uczniów, zapewnianie atrakcji, częste wyjazdy na wycieczki (dydaktyczne, turystyczne, do teatru, kina, filharmonii) sprawiają, że uczniowie dobrze czują się w szkole i chętnie do niej przychodzą. Dbamy także o rozwijanie zdolności i  zainteresowań uczniów w różnych dziedzinach, dlatego organizujemy i bierzemy udział w wielu konkursach m. in. od lat w Wojewódzkich Konkursach Interdyscyplinarnych z różnych przedmiotów, których laureatami wielokrotnie bywali nasi uczniowie. Odpowiadamy na apele i uczestniczymy w akcjach i kampaniach społecznych. Nauczyciele indywidualnie doskonalą swój warsztat pracy: wielu nauczycieli ma ukończone studia podyplomowe, kwalifikacje egzaminatorów OKE lub uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.  Uczestniczą w konferencjach, szkoleniach,  targach edukacyjnych, zapraszani są do prac jako jurorzy. Szkoła organizuje też często finały różnego rodzaju konkursów, z których największym był finał konkursu dla klas III Miniomnibus dla 13 gliwickich szkół (około 300 gości).

Warto podkreślić, że kształtując postawy uczniów, staramy się, by rozumieli oni potrzeby innych ludzi i by uczyli się życia w duchu tolerancji i zrozumienia innych. Dlatego prężnie działa w naszej szkole koło wolontariatu (przy współpracy którego zorganizowano ostatnio m. in. Wigilię dla ludzi bezdomnych z naszego miasta, regularnie odbywają się koncerty charytatywne), zapewniamy opiekę i dodatkowe lekcje języka polskiego dla dzieci przyjeżdzających z innych państw, zarówno dla obcokrajowców, jak i Polaków powracających z emigracji.

W skład ZSO nr 2 oprócz SP nr 38 wchodzą także: Przedszkole nr 37 oraz 38. Dwie grupy mają swoje zajęcia w salach zlokalizowanych w budynku szkoły. Mają one oddzielne wejście i własny plac zabaw, nie mają kontaktu z uczniami SP 38. Dzieci przedszkolne korzystają również z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz logopedycznej, którą zapewniają specjaliści zatrudnieni w naszej placówce.

Dbamy, aby każde dziecko, niezależnie od wieku, czuło się w naszej placówce dobrze i bezpiecznie.