Szkoła Podstawowa nr 36 im. Johna Baildona w ZS-P nr 6

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Johna Baildona w ZS-P nr 6

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Johna Baildona w ZS-P nr 6

Opublikowane: 14.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Robotnicza 6

Gliwice

sekretariat@zsp6.gliwice.eu

Telefon: 32 231 25 63

http://www.sp36gliwice.edupage.org

OFERTA SZKOŁY:

 1. Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, gwarantującą wysoki poziom nauczania.
 2. Bezpłatną opiekę w świetlicy szkolnej.
 3. Tanie, smaczne obiady w stołówce szkolnej.
 4. Opiekę pedagoga szkolnego.
 5. Opiekę medyczną.
 6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (pomoc w nauce).
 7. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
 8. Oddziały o profilu sportowym BnO (Biegi na Orientację).
 9. Naukę języków obcych od klasy I.
 10. Rozwijanie osobowości i zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 11. Dwie nowoczesne pracownie komputerowe.