Szkoła Podstawowa nr 30 w ZSO nr 5

Szkoła Podstawowa nr 30 w ZSO nr 5

Szkoła Podstawowa nr 30 w ZSO nr 5

Opublikowane: 02.09.2021 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Sikornik 34

Gliwice

sekretariat@zso5.gliwice.eu

Telefon: 32 232 25 01

http://www.zso5.gliwice.pl

Szkoła Podstawowa nr 30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach została powołana do życia 1 września 2020 r.

Tego też dnia, po wielu latach nieobecności szkoły podstawowej w murach naszego budynku, zaczęliśmy od nowa. Zżyci z osiedlem Mieszkańcy na pewno pamiętają, że przecież była tu już kiedyś Szkoła Podstawowa nr 19. Pewnie niejeden Mieszkaniec Sikornika ją ukończył i ma wspaniałe wspomnienia związane z tym czasem.

 

Co możemy zaoferować dzieciom, które do nas przyjdą?

Bardzo wiele! Mamy wyremontowane sale i korytarze, olbrzymią salę gimnastyczną, piękne atrium, boiska. Naszym sąsiadem jest Basen Mewa, więc uczniowie mogą brać udział w lekcjach pływania. Ale przede wszystkim, chcemy zaoferować nasze zaangażowanie, serce i optymizm.

Z Wami, Drodzy Rodzice i Dzieci, chcemy stworzyć Szkołę o jakiej marzycie, Nową Lepszą Szkołę, po prostu Szkołę „uszytą na miarę współczesności”!

 

Jakie cele sobie stawiamy?

  • Skuteczne i efektywne realizowanie podstawy programowej
  • Dążenie do podnoszenia wyników nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych
  • Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów, ich zainteresowań i zdolności
  • Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości i aspiracji uczniów, indywidualizacja procesu nauczania
  • Pedagogizacja uczniów i rodziców, wspieranie rodziców w przezwyciężaniu trudności wychowawczych
  • Dążenie do wypracowania efektywnych metod współpracy nauczycieli w ramach Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych
  • Kształtowanie postaw uczniowskich zgodnych z pożądanymi i aprobowanymi normami moralnymi, wychowanie człowieka wrażliwego społecznie, szanującego uniwersalne wartości
  • Prowadzenie działań mających na celu uchronienie młodzieży przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, wykształcenie sposobów właściwego reagowania wobec tych zagrożeń
  • Wspieranie rozwoju osobowościowego i społecznego uczniów

 

Plakat Szkoły Podstawowej nr 30 w ZSO nr 5